מסמך מדיניות חדש יגביל את מפעלי התעשייה באזור ים המלח

נשלח 6 באוג׳ 2011, 3:22 על ידי Sustainability Org
עודכן ב- 08:34 03/08/2011

תכנית מתאר חדשה תסדיר את שמירת הנוף לצד פעילות תעשייתית ותיירותית. לא ברור אם תטפל בהצפת בתי המלון באזור


לאחר עיכובים רבים אישרה אתמול המועצה הארצית לתכנון ובנייה מסמך מדיניות לאזור ים המלח שיהיה בסיס להכנת תוכנית מתאר לאזור. תוכנית זו אמורה לקבוע לראשונה כיצד יישמר הנוף והטבע באזור לצד פעילות תעשייתית ותיירותית. אולם לא ברור עדיין אם תוכנית זו תחול גם על התוכניות להסדרת הבריכות התעשייתיות של מפעלי ים המלח המאיימות להציף את בתי המלון באזור עקב העלייה המתמדת במפלס המים.

מסמך המדיניות הוכן עבור משרד הפנים על ידי צוות מתכננים בראשות עדנה לרמן. הוא קובע שיש להתייחס לאזור ים המלח כאל פארק אזורי שבו חשיבות רבה לשימור טבע ופיתוח תיירות אך גם להכיר בפעילות התעשייתית שיש בו, בירדן ובישראל. הצורך בפעילות מיוחדת לשימור האזור גבר לאור העובדה שבשנים האחרונות פחתה כמות המים המגיעה לים והמפלס שלו יורד ביותר ממטר מדי שנה. הדבר גורם לתופעות חמורות כמו היווצרות בולענים, התחתרות נחלים וחשיפת שטחי בוץ.

לחצי הפיתוח באזור ים המלח צפויים לגבור במידה משמעותית מאחר שעל פי ההערכות במסמך המדיניות, מספר התושבים מסביב לים המלח יוכפל בתוך שני עשורים ויגיע ליותר מ-150 אלף תושבים. רובם המכריע יתגוררו בצד הירדני של הים.

על פי מסמך המדיניות, עיקר הפיתוח התיירותי יהיה באזור דרום הים במוקד של עין בוקק-נווה זוהר. מצפון לאזור זה ועד עין גדי יהיה שטח שיוגדר "הלב השמור" ובו יותרו כמה שפחות פעולות פיתוח ובנייה. בין השאר קובע מסמך המדיניות שלא תותר פעילות תעשייתית חדשה עד שלא ישוקמו מפגעי נוף שגרמו בעבר מפעלי ים המלח. הצעות אלו מעוררות חששות רבים בקרב מפעלי ים המלח מאחר שהן עשויות להטיל מגבלות על פעילויות כמו כרייה וחציבה בנחלי האזור. פעילות זו חיונית למפעלים לצורך הקמת תשתיות באזור הבריכות שהם מפעילים.

מסמך המדיניות מכיר בחשיבות הפעילות התעשייתית אבל מדגיש שיש לבחון את ההשלכות של תוכנית מפעלי ים המלח להקים בריכה נוספת. הקמת בריכה כזו עשויה להביא לעוד ירידה במפלס ים המלח כי המפעלים ישאבו אליה מים מהים. היא גם עשויה לגרום נזק לטבע ולנוף מאחר שהמפעלים יצטרכו לכרות עפר וסלעים מאפיקי נחלים כדי להקים את הסוללות סביב הבריכה.

לגבי ירידת מפלס ים המלח, לא קובע מסמך המדיניות כל אמצעי פעולה. הוא ממליץ להמתין להתפתחויות בעניין תוכנית תעלת הימים שאמורה להזרים מים ממפרץ אילת לים המלח ועדיין נמצאת בבדיקה של הבנק העולמי.

משרד הפנים אמור להתחיל כעת בתרגום מסמך המדיניות לתוכנית מתאר, אבל לא ברור מה יהיה משקלה המעשי של תוכנית זו מאחר שכיום כבר מקודמות כמה תוכניות מרכזיות הקשורות למפעלי ים המלח, במסלולי תכנון אחרים. תוכנית קציר המלח בבריכה התעשייתית ליד בתי המלון, שעליה החליטה הממשלה לאחרונה כדי למנוע סכנת הצפה, אמורה להגיע לדיון במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות. התוכנית של מפעלי ים המלח להקים בריכה תעשייתית חדשה נמצאת כבר בדיונים בוועדה לתכנון ובנייה במחוז דרום.

אחד החששות של גורמי התכנון הוא שבסופו של דבר תוכנית המתאר לים המלח לא תוכל לעסוק דווקא בתוכניות התעשייתיות הגדולות, שלהן ההשלכה המשמעותית ביותר על הנוף באזור.

לכתבה בהארץ

Comments