מצילים את המין: שומרים על דגי לבנון הירקון

פורסם: 26 באוג׳ 2010, 19:22 על ידי: Sustainability Org

לאחר שתהליך החזרתם לנחל הירקון הסתיים בהצלחה, הוצאו השבוע אלפים מהם מהנחל והועברו לחווה אקולוגית. שם יוכלו להתפתח בסביבה כמעט טבעית ולשמר את המין. זאת למקרה שיפגעו בעתיד בירקון

עדי חשמונאי | 21/8/2010 14:24
לפני עשר שנים הוצאו אחרוני דגי לבנון הירקון מנחל הירקון, לאחר שכמעט נכחדו. אחרי תהליך של מחקר ארוך הם הוחזרו לנחל והצליחו להתפתח יפה. השבוע (ה'), במבצע משותף לחברה להגנת הטבע, רשות נחל הירקון ורשות הטבע והגנים, הוצאו אלפים מהם והועברו למתחם "החווה" בתל אביב (של הרשות לפיתוח כלכלי של ת"א יפו) במטרה לשמר את גרעין הריבוי של המין.
צילום: עמיר בלבן, החברה להגנת הטבע
שולפים את דגי הלבנון מהירקון צילום: עמיר בלבן, החברה להגנת הטבע
 
אלפים מהם והועברו לחווה אקולוגית הסמוכה לנחל במטרה לשמר את גרעין הריבוי של המין.
לבנון הירקון חי בעבר בנחלי החוף והיה נפוץ מנחל הנעמן הסמוך לעכו ועד נחל שורק בדרום. עם הרס בתי הגידול של הדג והתייבשות קטעי נחלים רבים הלך הלבנון החי רק בישראל ונכחד. אך בניגוד לחברו מהכנרת, עכשיו אוכלוסייתו נמצאת במגמת עלייה. אמנם לבנון הירקון שרד רק בשלושה נחלים בארץ, אולם גם בהן הייתה אוכלוסייתו על סף הכחדה: בחלקו הנקי של הירקון, בנחל תות ובחלקו העליון של נחל תנינים. הזיהום בירקון איים מאוד על הישרדותו, ולכן ב‭1999-‬ הוחלט על הקמת גרעין רבייה להצלת המין בפרויקט, אשר לו היו שותפות רשות הטבע והגנים, רשות נחל הירקון והמשרד להגנת הסביבה.

מערכת בריכות לגידולם ולריבוים הוקמה במעבדת הדגים באוניברסיטת תל אביב. ב‭2002-‬ הושבה כמות של ‭2,000‬ דגיגים לירקון, אולם ההצלחה הייתה חלקית. הדגים אמנם שרדו וגדלו אולם לא הצליחו להתרבות. ניסויים נוספים נערכו גם בשנת ‭,2004‬ אולם רק ניסוי נוסף שנערך ב‭2006-‬ הביא כעבור שנה להצלחה המיוחלת, על ידי העתקת תנאי הרבייה המלאכותיים מבריכות הניסוי לירקון. כעת, כאמור, בעיקר למען שימור המין הועברו הדגים לבריכות אקולוגיות שאמורות לשמר את המין, לכל מקרה בהם הדגים עלולים להיות בסכנה בירקון.
 

כתבות קשורות:
Comments