רשות הטבע והגנים: די להעדפת החקלאות על הנחלים

נשלח 9 ביולי 2010, 20:01 על ידי Sustainability Org
עודכן ב- 11:48 07/07/2010
 
נחלים רבים בישראל נמצאים במצב קשה, וברשות קוראים להזרים להם מים ממקורות טבעיים ולהפסיק להפוך אותם לתעלות ניקוז

הביוב הזורם לנחלי ישראל אינו הבעיה היחידה הפוגעת בשיקומם, כך עולה ממסמך מדיניות חדש לשיקום נחלים שהשלימה לאחרונה חטיבת המדע ברשות הטבע והגנים. המסמך קורא להפסיק להתעלם מצורכי הטבע.

על פי המסמך, בנחלים רבים נפגע קשות האפיק הטבעי לאחר שנחפר והורחב והפך לתעלת ניקוז. במקרים אחרים הפך הנחל למסדרון נוח להעברת תשתיות והדבר מחמיר עוד יותר את הפגיעה.

מסמך המדיניות החדש מציג לראשונה את תפיסת רשות הטבע והגנים על הדרך שבה יש להחזיר נחלים למצבם הטבעי, ככל האפשר, ולשחזר את מערכות האקולוגיות שלהם. על הצורך הדחוף במדיניות זו ניתן ללמוד ממדידות מפלסי המים שערך השירות ההידרולוגי בסוף השבוע שעבר ומהם עולה שבנחל תנינים מתקרבת הזרימה לשיעור הנמוך ביותר שנמדד אי פעם. באזור נחל נעמן קיים חשש לקיום השמורות עקב ירידה חדה במפלס מי התהום הזורמים למעינות בשמורות.

להכיר בצרכי הנחל

על פי מסמך המדיניות יש להעדיף הזרמת מים ממקור טבעי על פני שפכים מטוהרים, למשל באמצעות שחרור לטבע של מי מעינות הזורמים רק בחורף ולכן ממילא לא מהווים מקור אספקה אמין לצרכי האדם.

הרשות מתנגדת לתוכניות כמו סחרור מים (הזרמת מים נקיים לנחל, שאיבתם במורד והזרמתם מחדש למעלה הנחל) וטוענת שהוא יביא לאיכות מים אחידה בנחל בעוד שיש צורך במים טבעיים בהרכבים שונים כדי להחיות את המערכת הטבעית. פרויקט סחרור מים מתוכנן בין השאר בקטע הנקי של נחל הירקון. כמו כן טוענת הרשות שזרימת מי גאות של גשמים היא חיונית לנחל ולכן קוראת לצמצם במידה רבה הקמת מאגרי מים על אפיקי הנחלים, מה שמביא לחסימת הזרימה.

לגבי פעולות הניקוז שנועדו למנוע הצפות בתים ושטחים חקלאיים טוען המסמך שאלו כוללות העמקת האפיק, הוצאת סחף מהנחל, ישור פיתולים וייצוב הגדות באמצעים מלאכותיים. פעולות אלו הורסות את בתי הגידול בנחל אך גם מחמירות בעיות הצפה כי הן גורמות לגידול בריכוז הזרימה במוקדים נקודתיים. יש לציין שרשויות הניקוז טוענות בתגובה שהן מבצעות פעולות חיוניות למניעת הצפות אך גם שומרות על המאפיינים הטבעיים של הנחל.

רשות הטבע והגנים קוראת להעדיף ביצוע פעולות הגנה מפני הצפות במרחק גדול מהנחל, ואם מוקמים מבנים ליד נחלים יש לתכננם במפלסים גבוהים. יש להימנע מהקמת סוללות בטון בגדות הנחל ולצמצם הוצאת סחף מהאפיק. "יש להביא לשינוי הנרטיב של "צורכי החקלאי קודמים" ו"ריסון הנחל" לנרטיב המכיר באופי הדינמי של הנחל" מציין מסמך המדיניות.

לגבי תשתיות מציין המסמך שבגלל שנחלים הם ברשות הרבים נוח יותר להעביר בהם תשתיות תקשורת, ביוב או גז במקום "להתכתש ולשלם פיצויים למחזיק פרט בקרקע". כך מוטמנות תשתיות רבות באפיקי הנחלים ונגרם נזק רב לאופי הטבעי שלהם. המסמך קורא להמנע מהטמנת תשתיות בתוך הנחלים ולהרחיק קווי תשתית אל מעבר לאפיק הנחל.
 
Comments