2.46 מיליון כלי רכב מנועיים בישראל בשנת 2009‬

נשלח 26 ביולי 2010, 21:08 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 26 ביולי 2010, 21:20 ]
פורסם ב-13 יולי 2010, 13:27
 

• כ-2,458,700 כלי רכב מנועיים בישראל, מתוכם כ-1,946,700 כלי רכב פרטיים.
• כ-236,500 כלי רכב נוספו וכ-168,300 נגרעו ממצבת כלי הרכב הפעילה, כך שמספר כלי הרכב גדל ב- 68,200 - גידול של 2.9% לעומת 2008.
• מכלל כלי הרכב שנוספו, כ-201,200 היו חדשים - 9.5% פחות מאשר בשנת 2008.
• 15.7% מכלל כלי הרכב המנועיים מונעים בסולר, 2.8% מכלי הרכב הפרטיים.
• כ-6,700 כלי רכב מונעים באמצעות גז מתוכם כ-5,000 כלי רכב פרטיים (בשנת 2008 -  5,700 ו-4,200 בהתאמה).
• 39.1% מכלי הרכב הנעים בישראל מיוצרים ביפן, 11.4% בקוריאה הדרומית ו-8.7% בספרד.
• רמת המינוע בישראל - 326 כלי רכב לכל 1,000 תושבים, נמוכה יחסית למדינות המפותחות בעולם.

מספר כלי הרכב המנועיים הגיע בסוף שנת 2009 לשני מיליון ו-459 אלף כלי רכב – עלייה של 2.9% לעומת סוף שנת 2008.  זאת, לאחר גידול של 4.7% בשנת 2008 ושל 5.0% בשנת 2007. מתוך כלל כלי הרכב, היו כמיליון ו-947 אלף כלי רכב פרטיים, כ-350 אלף משאיות, כ-110 אלף אופנועים, כ-15,300 אוטובוסים זעירים, כ-14,100 אוטובוסים, כ-18,600 מוניות וכ-4,000 כלי רכב מיוחדים. זאת על סמך עיבוד של קובץ הרכב שהתקבל מהאגף למערכות מידע במשרד התחבורה. הנתונים יראו אור בקרוב בפרסום "כלי רכב מנועיים  2009" בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

39.1% מכלי הרכב שנעים בישראל יוצרו ביפן (כגון: מזדה, סובארו, מיטסובישי, טויוטה, סוזוקי והונדה), השומרת על מקומה כארץ הייצור העיקרית. נמשכת העלייה בחלקה היחסי של קוריאה הדרומית, (יצרנית המכוניות: יונדאי, דייהו, קאיה ושברולט).

הגיל הממוצע של כלי הרכב המנועיים הגיע בסוף שנת 2009 ל-6.9 שנים בדומה לשנת 2008. עם זאת, נמשכת העלייה בגיל הממוצע של המשאיות מ-4.8 שנים בשנת 1997 ל-7.6 בשנת 2009 ובעלייה בגיל הממוצע של האוטובוסים הזעירים מ-2.0 בשנת 1994 ל-7.8 בשנת 2009.

כמיליון ו-39 אלף (42%) מכלי הרכב הם כלי רכב חדשים בגיל עד 4 שנים (שנת ייצור 2005 ואילך), כ-651 אלף (27%) בני 5 עד 9 שנים ו-768 אלף (31%) בני 10 שנים ויותר.
ב- 2009 היו 387,000 כלי רכב מונעים בסולר – 15.7% מכלל כלי הרכב. אחוז זה נמוך מזה שהיה ב- 2008 וב-2007. יחד עם זאת, אחוז כלי הרכב הפרטיים הצורכים סולר המשיך לגדול (2.4% ב- 2002, ו- 2.8% ב-2008 וב-2009). מספר כלי הרכב הפרטיים הצורכים סולר הגיע בשנת 2009 לכ-55,100.

בשנת 2009 כ-6,700 כלי רכב הונעו באמצעות גז מתוכם כ-5,000 כלי רכב פרטיים.

רמת המינוע בישראל עמדה בשנת 2009 על 326 כלי רכב לכל 1,000 תושבים (323 בסוף שנת 2008), מזה – 258 כלי רכב פרטי. בהשוואה למדינות מפותחות בעולם, רמת המינוע בישראל עדיין נמוכה יחסית.

שיעור המעורבות של כלי הרכב בתאונות דרכים עם נפגעים ל-1,000 כלי רכב שונה בין סוגי הרכב השונים. שיעור המעורבות של הרכב הציבורי (אוטובוסים זעירים, אוטובוסים ומוניות), ושל משאיות כבדות במשקל 34 טונות ומעלה (משקל כולל), בתאונות עם נפגעים הוא גבוה ביותר. יש לזכור כי לכלי רכב אלה נסועה שנתית גבוהה.

זיהום אוויר מתחבורה – כ-94% מפליטות פחמן חד-חמצני וכ-28% מפליטות תחמוצות חנקן משריפת דלקים, הינם מכלי רכב. פליטות  פחמן חד-חמצני ותחמוצות חנקן מכלי רכב נמצאים במגמת ירידה כתוצאה משימוש בממיר קטליטי ובשיפורים טכנולוגים במנועי כלי הרכב.

מקור: הבלוג של Brendan


כתבות קשורות:
פליטות גזי חממה בשנים 1996 עד 1997

תיאור מדד "פליטות גזי חממה" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

מדד זה מציג את סך כל הפליטות של שלושת גזי החממה העיקריים בישראל כתוצאה מפעילות האדם – פחמן
דו-חמצני, מתאן וחנקן תת-חמצני. גזים אלו הם בעלי השפעה ישירה על תהליכי שינוי האקלים.

רלוונטיות לפיתוח בר קיימה

מטרת המדד היא לכמת את השפעות הפעילות האנושית על אפקט החממה. אפקט החממה הוא תהליך טבעי
שבו גזים לוכדים חום באטמוספרה וכך מאפשרים קיום חיים בכדור הארץ. פעילות האדם מביאה לגידול
בריכוזי גזים אלו באוויר, לעליית הטמפרטורה ולשינויים המאיימים על יציבות האקלים של כדור הארץ. מאז
סוף המאה ה 19- עלתה כמות הפחמן הדו-חמצני בעולם ב 30%- והיא ממשיכה לעלות בשיעור של 0.4%
בשנה. הטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ עלתה ב 0.4- עד 0.8 מעלות צלזיוס וגובה פני הים עלה ב 10- עד
15 ס"מ. ההערכה היא שהכפלת ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה תביא לעלייה של עד 4.5 מעלות
צלזיוס בטמפרטורת כדור הארץ.

מבחר ממצאים
• פליטות גזי החממה בישראל עלו מ 62.7- מיליון טונות (במונחי פחמן דו חמצני) בשנת 1996 ל 76.8-
. מיליון טונות (במונחי פחמן דו חמצני) בשנת 2007
• פליטות פחמן דו-חמצני (גז החממה העיקרי) בישראל עלו מ 61- מיליון טונות בשנת 2000 ל 67- מיליון
. טונות בשנת 2007
• כתוצאה מפעולות לאיסוף מתאן הנפלט מפסולת מוצקה ירדו פליטות המתאן מאז שנת 2000 מ 9.2-
מיליון טונות (במונחי פחמן דו חמצני) ל 6.8- מיליון טונות (במונחי פחמן דו חמצני) בשנת 2007 . עם זאת,
משנת 2003 (השנה שבה החל חישוב הפליטות באופן שוטף), אז עמדו פליטות המתאן על 5.7 מיליון
טונות (במונחי פחמן דו חמצני), נרשמת עלייה מתמדת של כ 230- אלף טון בממוצע בשנה בפליטות
המתאן.
• פליטות החנקן התת-חמצני בישראל עלו מ 2.6- מיליון טונות בשנת 2000 ל 3- מיליון טונות בשנת 2007
• רמת פליטות גזי החממה לנפש בישראל דומה לזו שבמדינות מפותחות כגון יפן וספרד, והיא עמדה בשנת
2007 על 10.7 טונות לנפש.
• ראוי לציין כי תרומתה של ישראל לסך כל הפליטות ברמה העולמית היא קטנה מאוד (פחות מ 0.5%-
.( מכלל הפליטה העולמית בשנת 2004

Comments