מדיניות להפחתת זיהום אוויר מתחבורה בגוש דן - סקירת ספרות ודוגמאות מהעולם

פורסם: 30 באוק׳ 2009, 9:15 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 6 בפבר׳ 2011, 14:20 ]
אופירה אילון, שי ג'רבי, 2005
מסמך זה מסכם שורה של מקרי מחקר ודוגמאות מערים ברחבי העולם, בהן יושמו אמצעים להפחתת זיהום אוויר מתחבורה. המסמך מהווה את פרק "סקר הספרות" במסגרת מסמך המדיניות הכולל של מוסד ש. נאמן ואיגוד ערים דן לאיכות הסביבה, בנושא אמצעי מדיניות להפחתת זיהום אוויר מתחבורה. מטרת סקר הספרות היא למפות את מרחב האמצעים האפשרי ולבחון את ישימות האמצעים ברמה העקרונית. בנוסף, יינתנו אומדנים כמותיים לגבי התועלות (ולעיתים גם העלויות) של חלק מאמצעי המדיניות, בהתייחס לנתונים הקיימים במקומות בהם יושמו. אומדנים אלה מהווים קלט ראשוני לשלבים הבאים של העבודה, בהם תתבצע הערכה ובחירה של המדיניות האופטימלית והמעשית ביותר לנתונים של אזור גוש דן, והשפעתה הצפויה. המסקנה העיקרית מהסקר היא שלצורך הפחתת זיהום אוויר מתחבורה בפועל יש לנקוט ביותר באמצעי מדיניות אחד. לדוגמה, מדיניות חד ממדית של "שיפור תחבורה ציבורית", עשויה להביא לתועלות חברתיות וכלכליות משמעותיות שאינן קשורות לזיהום אוויר. אולם אין לצפות שתביא באופן ישיר להפחתה בגודש התנועה, ובזיהום האוויר הנובע ממנו, אם תיושם ללא אמצעים משלימים של הגבלת התנועה ברכב פרטי. מסקנות והמלצות נוספות מפורטות בפרק הסיכום.
 
לדף המסמך באתר מוסד נאמן
Comments