במרכזי הערים יש יותר מדי מקומות חנייה

פורסם: 5 בינו׳ 2010, 20:56 על ידי: Sustainability Org
מאת אריק טפיירו, תאריך פרסום: 2/11/2009
 
>> תקני החנייה הם מהאמצעים המרכזיים והמשפיעים על עיצוב מדיניות התחבורה היבשתית ושימושי הקרקע. הם קובעים את היצע מקומות החנייה בכל מיזם בינוי, בהתאם לייעוד הקרקע ולמיקומו במטרופולין.
 
תקן החנייה הישראלי, הקובע כמה מקומות חנייה יאושרו בכל מיזם, התקבל ב-83', לפני יותר מ-26 שנה. התקן פועל באופן של אספקת מקומות חנייה רבים כמענה לביקוש הגובר והולך לנסיעות ברכב הפרטי, ובכך תורם ישירות להגברת השימוש ברכב הפרטי ולהעדפתו ככלי הנסיעה בתחום המרחב העירוני ומחוצה לו. תקן מיושן זה אינו תואם עוד את התפישות העירוניות והתחבורתיות העכשוויות, המתעדפות את התחבורה הציבורית והולכי הרגל, ומגביר את ההשלכות השליליות של השימוש ברכב הפרטי: זיהום אוויר, מפגעי רעש, אובדן שעות עבודה בשל פקקים, אובדן שטחים פתוחים, תאונות דרכים ותרומה להתחממות כדור הארץ.

אחת הדרכים למניעת כניסת רכב פרטי למרכזי הערים היא הפחתת תקני החנייה. לפי ההיגיון הפשוט: אם אין חנייה במרכז העיר, אנשים יגיעו אליו ברגל, ברכב דו-גלגלי או בתחבורה ציבורית ולא ברכב הפרטי. במדינות אחרות הבינו את המשמעויות של הפחתת תקן החנייה. בהלסינקי למשל, במרכז העיר מוקצה מקום חנייה אחד בלבד לכל 200 מ"ר מסחר ומקום חנייה אחד ל-500 מ"ר משרדים; בבריסל יש מקום חנייה אחד לכל 300 מ"ר מסחר ומשרדים. בישראל, לעומת זאת, מוקצה מקום חנייה לכל 25 מ"ר שטח מסחר ומקום אחד לכל 30 מ"ר לשטח משרדים.

ב-2005, בעקבות הנחיית המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שדרשה לבחון את נושאי תקני החנייה ומימושם, הוכנו על ידי משרד התחבורה הנחיות חדשות לתקני חנייה. הנחיות אלה, המונחות כיום לדיון במועצה הארצית, קבעו כי יש להפחית את תקן החנייה ולהפכו לתקן מקסימום בדומה לשאר העולם. כמו כן, נקבע כי תיערך חלוקה לאזורי תקן חנייה מופחת בהתאם לקרבת האזור למערכת להסעת המונים וכי ייקבעו הוראות מעבר בהתאם להתקדמות ההקמה של המערכות להסעת המונים. בנוסף, יהיה חיוב התקנת מקומות חנייה לאופניים ולאופנועים. אימוץ תקנות אלה אמור להוביל להקטנת התלות ברכב הפרטי בנסיעות בתוך העיר באמצעות צמצום מספר מקומות החנייה, תוך מתן חלופות לנסיעה ברכב הפרטי באמצעות מערכת להסעת המונים ויצירת תנאים להליכה נוחה ובטוחה להולכי הרגל.

במסגרת הדיונים לאישור ולניסוח תקן החנייה החדש עלה החשש כי אימוץ תקן החנייה המופחת יביא לפרבור עסקים, שיעדיפו לצאת מחוץ לעיר כדי שלעובדיהם יהיו מקומות חנייה. ואולם מדו"ח שבחן את השפעת תקני החנייה המופחתים על שימושי הקרקע בערים שונות בעולם עולה כי הערים ומרכזי הערים מראים המשך חיוניות כלכלית גם לאחר הפעלת תקני החנייה המגבילים.

לאימוץ מהיר של תקן החנייה המופחת, שהוא אחד מהכלים היעילים לצמצום התלות ברכב הפרטי ולמעבר לתחבורה בת קיימא, יש חשיבות רבה ביותר בשימור המרקם העירוני, עידוד השימוש בתחבורה הציבורית ושיפור איכות הסביבה והחיים בעיר.

הכותב הוא רכז תחבורה לשמירה על הסביבה בחברה להגנת הטבע
 
Comments