בעקבות כניסת חוק אוויר נקי: המשרד להגנת הסביבה מגבש צעדים להפחתת זיהום האוויר

נשלח 12 במאי 2011, 5:51 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 12 במאי 2011, 5:53 ]
עודכן ב- 09:01 12/05/2011
 
בין ההמלצות - הגבלה על כלי רכב בערים ומוניות היברידיות

המשרד להגנת הסביבה בוחן בימים אלה המלצות חדשות להפחתת זיהום האוויר בערים. בין ההמלצות: איסור כניסת כלי רכב מזהמים למרכזי ערים גדולות, תמריץ כספי למעבר למוניות היברידיות והטלת הגבלה על הפעלת כלי רכב בהילוך סרק. צעדים אלה נשקלים במסגרת היערכות המשרד ליישום חוק אוויר נקי שנכנס לתוקפו לפני כשלושה חודשים.

בחודשים האחרונים בחנה ועדת מומחים בראשות פרופ' מנחם לוריא מהאוניברסיטה העברית שורה של צעדים ליישום חוק אוויר נקי עבור המשרד להגנת הסביבה. במקביל, הכינה חברת PGL העוסקת בתכנון תחבורה המלצות לרשויות מקומיות להפחתת זיהום אוויר. גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה עדיין לא סיימו את הדיונים בהמלצות אלו. יישומן תלוי במידה רבה בפיתוח נוסף של התחבורה הציבורית בארץ ובאכיפה יעילה יותר.רוב המלצות המומחים מתייחסות לזיהום אוויר מכלי רכב. יש לציין שכיום נמצאות כמה רשויות מקומיות בשלבי הכנה של תוכניות להפחתת זיהום אוויר מתחבורה ובהן תל אביב, ירושלים, פתח תקווה ורמת גן.

דו"ח ביניים של ועדת לוריא קובע שזיהום האוויר בישראל מוסיף להיות גבוה ביחס למדינות רבות באירופה. הדו"ח ממליץ לקיים בדיקות עצמאיות של זיהום הנפלט מרכב חדש המיובא לארץ ועמידתו בתקינה האירופית. כיום נבדקת רק הצהרת היצרן על פליטת הזיהום, ללא אימות של גורם חיצוני בלתי תלוי. כמו כן ממליצה הוועדה לעודד מעבר לשימוש באוטובוסים ורכב פרטי מונעים בחשמל. הוועדה גם מציעה להקים מערכת רישום לאומי של מחלות נשימה הקשורות בזיהום אוויר.

הדו"ח של חברת PGL בחן צעדי מדיניות להפחתת זיהום אוויר בכמה ערים בעולם ובהן אמסטרדם, ניו יורק וברלין. מחבריו ממליצים לקבוע בערים הגדולות בישראל אזור סביבתי שבו תוגבל הכניסה לכלי רכב שיוגדרו כמזהמים. כיום מופעלת שיטה כזאת בברלין ואמסטרדם, ובה מחויבים בעלי מכוניות להשתמש במדבקות המציינות את רמות הזיהום. בשנים האחרונות נעשה ניסיון לקדם תוכנית להגבלת כניסת כלי רכב מזהמים למרכז תל אביב, אך היא ירדה מהפרק בגלל מחלוקת בין הרשויות על אופן יישומה. כעת יכול המשרד להגנת הסביבה להאיץ מחדש את התוכנית באמצעות הסמכויות הנוספות שניתן לו על ידי חוק אוויר נקי.

המלצות נוספות הן הטבות מיסוי למוניות היברידיות שעשויות להפחית משמעותית את זיהום האוויר. אמצעי נוסף הוא סנכרון רמזורים שיאפשר נסיעה רציפה יותר, שתקטין את מספר ההאצות והעצירות שבהן נפלט הזיהום הגבוה ביותר. הדו"ח גם ממליץ לרשויות להתקין תקנה האוסרת על כלי רכב לעמוד כאשר המנוע בהילוך סרק, ולקנוס מי שלא עומד בתקנה.

המלצה נוספת בדו"ח PGL היא שהרשויות יאלצו מעסיקים לסבסד נסיעות של עובדים בתחבורה ציבורית, ובמקביל להפחית את השתתפותם בהוצאות רכב פרטי. על פי בדיקה שנערכה בהכנת הדו"ח, מעבר של 100 עובדים שהשתמשו ברכב פרטי לאמצעי תחבורה אחר חוסך מדי שנה 85 אלף שקלים, כתוצאה מהפחתת זיהום אוויר, הוצאות דלק ועלויות תפעול.
 

כתבות קשורות:
Comments