האוצר מציע תמריצים למעסיקים כדי לעודד עובדים לוותר על רכב פרטי

פורסם: 25 באפר׳ 2013, 7:09 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 9 באוק׳ 2014, 12:24 ]

הצעת חוק ההסדרים כוללת גם הקמה של צוות בין־משרדי לעידוד מעבר של עובדים לשימוש בתחבורה ציבורית, המרת החזר הוצאות הרכב של עובדי מדינה לנסיעה חינם באוטובוסים, עידוד נסיעות משותפות לעבודה ואישור לעבוד יום אחד בשבוע מהבית

    מאת דניאל שמיל, 25/4/2013

הצעת חוק ההסדרים למשק, שתוגש בקרוב לאישור הממשלה, כוללת תוכנית לעידוד עובדים לוותר על רכבם הפרטי ולעבור לתחבורה ציבורית. לשם כך מוצע להקים צוות לתמרוץ מעסיקים שיעבירו את עובדיהם לתחבורה ציבורית, והמרת הוצאות רכב בשכר עובדי המדינה לנסיעה חינם בתחבורה הציבורית.


בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "הצמיחה הכלכלית, העלייה ברמת החיים, ובמקביל לה העלייה ברמת המינוע, גרמו לירידה משמעותית בשימוש בתחבורה הציבורית על גווניה. כתוצאה מכך, חל גידול משמעותי בהשפעות החיצוניות השליליות של התחבורה, ביניהן גידול משמעותי בגודש התחבורה ובאובדן זמן הנוסעים, וכן גידול בזיהום מתחבורה, בנזקי תאונות הדרכים ועוד".


פקק תנועה ברחובות תל אביב
צילום: דים שלייפמן


לפי הצעת החוק, הממשלה תקים צוות בין־משרדי שיגבש תוכנית תמריצים לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית במקום העבודה. לצורך זה, יוקצבו 40 מיליון שקל עד 2018, שיופנו למימון תמריצים למעסיקים. הצוות יגיש את המלצותיו בתוך 90 יום מרגע ההחלטה על הקמתו. בין היתר, יהיו חברים בצוות מנכ"ל משרד התחבורה וראש אגף התקציבים במשרד האוצר.

הצוות יפרסם "קול קורא" ויפנה למעסיקים כדי למקבל מידע על הכדאיות של פתרונות שונים לצמצום השימוש במכוניות פרטיות בדרך לעבודה. בין היתר, ייבחנו הסעות מאורגנות בידי המעסיקים, עידוד נסיעות משותפות ‏(Car Pool‏) או אישור לעובדים לעבוד יום אחד בשבוע מהבית. "אנחנו נותנים שירותי תחבורה ציבורית, אבל ייתכן שמעסיקים יוכלו למצוא פתרונות טובים משלנו", אומרים גורמים באוצר. הצוות יעודד גם שיתוף פעולה בין מעסיקים לחברות תחבורה ציבורית, שיוכלו גם לשנות קווים כך שיתאימו לצורכיהם של קבוצות עובדים.


בנוסף, הצעת חוק ההסדרים שוב כוללת ניסיון לשנות את הרכב השכר של עובדי המדינה. העובדים הזוטרים יותר, שאינם זכאים למכונית צמודה או להחזר מלא של הוצאות הנסיעה, מקבלים מהמדינה תשלום הנקרא "קצובת נסיעה", שמגלם את עלות הנסיעה בתחבורה ציבורית למקום העבודה. כעת מתכננים בממשלה לבטל את הסעיף, ובמקום זאת יקבלו עובדי המדינה אפשרות לנסוע בתחבורה ציבורית בחינם.


השינוי ישפיע רק על עובדי מדינה חדשים, כדי לא להשפיע על עובדים מאוגדים, ולא יחליף את הוצאות הרכב של עובדים בכירים יותר. עם זאת, ההסתדרות עשויה להתנגד לשינוי זה, שבו מוחלף סכום כסף קבוע שמועבר לעובדים באפשרות לנסיעה חינם בתחבורה ציבורית.


בדברי ההסבר להצעת החוק נטען כי הממשלה נוקטת צעדים רבים לעידוד המעבר לתחבורה ציבורית, והסובסידיה עליה הוכפלה בעשור הקודם. עם זאת, נכתב, "במגזרים רבים, ובעיקר במגזר הציבורי, נהוגות תקנות המעודדות שימוש ברכב פרטי כמו תוספת אחזקת רכב ותשלום עבור חניה. לא נעשו צעדים משמעותיים בהגבלות על רכב פרטי כגון הגבלות חניה וכניסת רכב למרכזים העירוניים כמקובל במדינות מערביות רבות".


בחודשים האחרונים עורכת החברה הממשלתית חוצה ישראל ניסוי שנועד לעודד נהגים לשנות את הרגלי הנסיעה, באמצעות תמריצים כספיים שיוענקו למי שיימנע מכניסה לאזורים צפופים בשעות העומס. לטענת עורכי הניסוי, ועדה משותפת לרשות המסים ולמשרד התחבורה, המעסיקים עצמם הם אחת הבעיות המקשות על שינוי בהרגלי הנסיעה. אלה מתעקשים כי העובדים יגיעו למשרד בשעה נקובה, לרוב בשעות העומס בבוקר. לכן, גם עורכי הניסוי פנו למעסיקים בבקשה כי יגלו גמישות ויאפשרו לעובדים לבוא למשרד בשעות אחרות ובכך להימנע מגודש ומהכבדה על מערכת הכבישים.


עוד ב–2011 המליץ OECD לישראל על תמרוץ מעסיקים להעביר את עובדיהם לשימוש בתחבורה הציבורית, ומטרה זו נכללה גם בתוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה שהוגשה אשתקד לאישור הממשלה בידי המשרד להגנת הסביבה.
האוצר: להמיר החזר הוצאות הרכב בנסיעה בתחבורה ציבורית

עם זאת, העידוד לא יחול על עובדי מדינה המקבלים רכב צמוד וגם לא על עובדי ציבור שמקבלים החזר הוצאות רכב

דובי בן גדליהו, 24/4/13
חניה רכב מכוניות חנייה פקקי תנועה / צלם: אריאל ירוזלימסקי
חניה רכב מכוניות חנייה פקקי תנועה / צלם: אריאל ירוזלימסקי

משרד האוצר מעוניין לעודד את ציבור העובדים להגיע לעבודה בהסעות ורכב ציבורי במקום ברכב פרטי - כך עולה מהצעת חוק ההסדרים החדשה. אולם כאשר מדובר בעובדי המדינה עצמם, מסתבר כי הדרישות של האוצר חמורות פחות.

באוצר כותבים בהצעת החוק כי "העלייה ברמת המינוע גרמה לירידה משמעותית בשימוש בתחבורה הציבורית על גווניה. כתוצאה מכך חל גידול משמעותי בהשפעות החיצוניות השליליות של התחבורה, ביניהן גידול משמעותי בגודש התחבורה ובאובדן זמן הנוסעים, וכן גידול בזיהום מתחבורה, בנזקי תאונות הדרכים ועוד.

"לצורך עצירת מגמה זו נוקטת הממשלה צעדים מגוונים לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית... יחד עם זאת, אנו עדים למספר תופעות שאינן עולות בקנה אחד עם מדיניות זו, כגון עידוד השימוש ברכב פרטי. במגזרים רבים ובעיקר במגזר הציבורי, נהוגות תקנות המעודדות שימוש ברכב פרטי כמו תוספת אחזקת רכב ותשלום עבור חניה. עם זאת, לא נעשו צעדים משמעותיים בהגבלות על רכב פרטי".

הפתרון המוצע על-ידי האוצר הוא הקמת צוות בין משרדי שיכין תוכנית למתן תמריצים למעסיקים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית במקומות עבוד בין השנים 2013 ל-2018 ותכלול תמריצים למעסיקים שישתפו ביניהם פעולה בנושא ההסעות, ישתפו פעולה עם מפעילי תחבורה ציבורית ועוד.

ומה לגבי נהגי המגזר הציבורי? באוצר מודעים היטב לתרומתם השלילית של אלה לבעיית הגודש וכותבים כי "אוכלוסיית עובדי המדינה מונה כיום כ-46,111 עובדים להם משלמת המדינה קצובת נסיעה והחזרי הוצאות רכב ונסיעות שונים. בנוסף לכך, קיימת אוכלוסיית עובדי הרשויות המקומיות וגופי סמך ממשלתיים, אשר מתוגמלים בצורה דומה בגין רכיבי הוצאות רכב ונסיעות. לפיכך, הסדרי קצובת הנסועה של עובדי המדינה נוגעים באופן עקיף לחלק ניכר מאוכלוסיית עובדי הסקטור הציבורי, המונה כ-411,111 עובדים".

באוצר אומרים בפירוש כי "שיטת התשלום הנוכחית של הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית לעובדי הסקטור הציבורי אינה מעודדת את העובדים להשתמש בתחבורה הציבורית ויוצרת עיוותים במשק".

הפיתרון המוצע של האוצר הוא המרת החזר הוצאות הרכב לעובדי מדינה בהסדרי הנחה גלובאליים בתחבורה ציבורית כדי להפחית את השימוש שעושים עובדי המגזר הציבורי ברכבם הפרטי ולעודד אותם לנסיעה בתחבורה הציבורית באמצעות כרטיסי חינם. אולם, מסתבר שהעידוד יחול רק על עובדים חדשים ולא בעובדים קיימים המקבלים החזר שימוש ברכבם הפרטי וגם לא בעובדים, שמקבלים רכב צמוד מהמדינה - שעמם נמנים אלפי בכירים בממשלה ובחברות הבנות.

לכתבה בגלובס


Comments