החקיקה לרכב חשמלי מתקדמת: שימוע למערכת טעינה

נשלח 21 במאי 2011, 9:31 על ידי Sustainability Org

התקנות פורסמו לשימוע ציבורי עד 23 ביוני ועמדות הציבור אשר יתקבלו ישקלו לצורך גיבושן הסופי של התקנות

קובי ישעיהו
19/5/11

משרד התשתיות הלאומיות החל במהלך כולל ליישום מסמך מדיניות הרכב החשמלי, אשר פורסם בסוף חודש פברואר, והפיכתו למסמך בעל תוקף חוקי מחייב. כחלק ממהלך זה, מפרסם המשרד, לשימוע ציבורי, את פרק התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי בתקנות חוק החשמל התשי"ד – 1954 .

מערכת הטעינה של רכב חשמלי הינה חלק ממערכת החשמל ותהייה חייבת לעמוד בכל הנדרש בהוראות חוק החשמל ותקנותיו. כיוון שנושא מערכת הטעינה לרכב חשמלי, הוא נושא חדש אשר איננו מכוסה במלואו בתקנות החשמל הקיימות, גיבש משרד התשתיות הלאומיות תקנות המיועדות להסדיר את עניין מערכת הטעינה לרכב החשמלי בהיבטים הטכניים והבטיחותיים של המשתמשים ושל עוברי האורח, כפרק בתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט).

יש לציין כי חוק החשמל חוקק לשם הסדרת הפעילות בתחום החשמל, ומכוחו הוצאו תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות חשמל, לרבות בדיקות שיש לבצע ברשתות ובמתקני חשמל. ביצוע עבודות החשמל והבדיקות הנדרשות, על ידי אנשי המקצוע העוסקים בתחום, בהתאם לתקנות אלה הם חובה שמבטיחה את בטיחותו, אמינותו ותקינותו של מתקן החשמל.

במשרד התשתיות מדגישים כי המדיניות להפעלת רכב חשמלי, מתבססת בראש ובראשונה על נושא הבטיחות, הן בטיחותו של הצרכן בעת תהליך הטעינה והן של עוברי אורח.

התקנות פורסמו לשימוע ציבורי עד 23 ביוני ועמדות הציבור אשר יתקבלו ישקלו לצורך גיבושן הסופי של התקנות. (נוסח מלא ניתן לראות באתר האינטרנט של משרד התשתיות).

לכתבה בגלובס


כתבות קשורות:
מכשירים את מונופול אגסי: משרד התשתיות לא יאפשר טעינה ביתית
משרד התשתיות ביקש ממכון התקנים לא לאפשר טעינה ביתית של הרכב החשמלי
כך תגבה המדינה מס על טעינת מכוניות חשמליות
בלב התוכנית לתחנות טעינה לרכב חשמלי: אין טעינה מהבית
לא תידרש התקשרות עם ספק טעינה למכונית חשמלית
המדיניות המיועדת לטעינה של מכוניות חשמליות: שוב הציבור יפסיד וחברת החשמל תרוויח
לא רק מכונית חשמלית: כיצד מתכנן שי אגסי לזכות בבלעדיות על מתקני הטעינה?
הרגולטור והמכונית החשמלית
שי לאגסי: נערכים לעידן המכונית החשמלית


Comments