מהפכת שווי השימוש: כמה תשלמו על הרכב הצמוד שלכם?

פורסם: 14 בנוב׳ 2009, 2:45 על ידי: Sustainability Org
מועד פרסום: 9/11/2009
 
רשות המסים פירסמה את ההבדלים בין עלות שווי שימוש לרכב צמוד על פי שיטת קבוצות, לבין שיטת חישוב שווי השימוש הליניארית שתיכנס לתוקף בתחילת 2010. לטענת הרשות, מאחר שהבסיס הוא מחיר המחירון, בחלק מהדגמים הדבר עשוי להוות תמריץ להפחתת מחירים.
 
לקראת החלתה של הרפורמה בשווי השימוש לרכב צמוד, פרסמה רשות המסים טבלה המפרטת את ההבדלים בין עלות שווי שימוש לרכב צמוד על פי שיטת קבוצות, לבין שיטת חישוב שווי השימוש הליניארית שאמורה להיכנס לתוקף בינואר 2010.
 
לחצו כאן לטבלת השוואה מלאה בין שווי השימוש לפי קבוצות מחיר לבין לשווי שימוש ליניארי
 
 ברשות המסים הדגישו שוב שהשיטה תחול על כלי רכב חדשים שיירשמו לראשונה מיום 1.1.2010 ואילך, וכי במסגרת ההסכמות עם המעסיקים וההסתדרות שווי השימוש הממוצע לא ישתנה עם המעבר לשווי שימוש ליניארי. עם זאת, ציינו כי יעלה או ירד שווי השימוש לדגמים ספציפיים בהתאם למחירם.
 
עוד ציינו ברשות המסים, כי קיימים גורמים שמשפיעים על סכומי שווי השימוש ואינם ידועים בנקודת זמן זו, כמו מדד המחירים לצרכן המשפיע על קבוצות שווי השימוש.
 
מאידך, מתקיימים שינויים במחירי המחירון של דגמי הרכב השונים בהתאם לשיקולי יבואני הרכב הכוללים שינויים בשערי החליפין, עלות יבוא, רמת המיסוי התפלגות המכירות בין ציי רכב למשקי בית, וכדומה.
 
ברשות המסים מדגישים כי בגלל העובדה שבסיס המס לעניין שווי השימוש בשיטה הליניארית הינו מחיר המחירון, הדבר עשוי בחלק מהדגמים להוות תמריץ להפחתת מחירי המחירון.
 
לכתבה בכלכליסט

שיטת שווי השימוש הליניארית, שעתידה להיכנס לתוקפה בקרוב, תשנה במידה ניכרת את הסכומים שישלמו מחזיקי רכב צמוד ממקום העבודה. כלכליסט מסביר כיצד פועלת השיטה וכיצד לצמצם את ההוצאה במסגרתה.
Comments