הממשלה תאשר: הקמת רשות ארצית לתחבורה ציבורית

נשלח 11 בדצמ׳ 2011, 8:56 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 11 בדצמ׳ 2011, 12:21 ]

הרשות תהיה אחראית לגיבוש המדיניות הארצית בנושא התחבורה הציבורית. תאושר גם תוכנית להקמת מערכת להסעת המונים

יעל דראל | 11/12/2011 10:06
תגיות: תחבורה (סביבה), תחבורה ציבורית
במסגרת ישיבת הממשלה שתתקיים היום (א') ותעסוק בהמלצות דוח טרכטנברג יתבקשו השרים לאשר את הקמתה של רשות ארצית לתחבורה ציבורית וכן רשויות מטרופוליניות לתחבורה. המשמעות: הרשות הארצית החדשה תוקם במשרד התחבורה ותהיה אחראית לגיבוש ולניהול המדיניות הארצית בנושא תחבורה ציבורית בישראל, שסומן בדוח טרכטנברג כאחד הנושאים המרכזיים והמצריכים טיפול מצד המדינה.

על-פי נוסח ההחלטה, לרשות החדשה תהיה סמכות בענייני רישוי של קווי תחבורה ציבורית וכן סמכויות של אישור הסדרי תנועה ותמרור חדשים, סמכויות של תכנון ובנייה וקביעת הסדרי ותעריפי חניה, והיא תצריך תקנים נוספים במשרד התחבורה.
ע
ע"פ התוכנית: מדיניות התחבורה תרוכז במקום אחד צילום: ראובן קסטרו
הרשות החדשה אמורה לשמש תחליף לאופן שבו מנוהל כיום כל נושא התחבורה הציבורית במשרד התחבורה ולהתאימו לאופן שבו הוא מנוהל בעולם. "במרבית המטרופולינים הגדולות במדינות המפותחות רשות התחבורה היא שמנהלת את התחבורה הציבורית, ולא הממשלה", נכתב בהמלצות טרכטנברג.

סעיף נוסף שהממשלה תתבקש לאשר עוסק בהכנת תוכנית להקמת מערכת להסעת המונים. זו תכלול את כל רשת קווי הרכבת הקלה החדשים והאוטובוסים המהירים בגוש דן (שמופיעים בחלקם בתוכנית הרכבת הקלה שחברת נת"ע מופקדת עליה כבר היום) וכן מערכות הסעות המונים בערים נוספות.

על-פי לוח הזמנים שנקבע, מערכת ההסעה תוקם עד לשנת 2025 בתקציב של עשרות מיליארדי שקלים (לא מפורט הסכום המדויק). הרקע לצורך בתוכנית כזו הוא העובדה כי כיום, בניגוד לנעשה במדינות מפותחות, אין כמעט מערכות הסעה המוניות בישראל, פרט לרכבת הקלה בירושלים, למטרונית בחיפה ולתחילת ההקמה של הרכבת הקלה בתל-אביב. גיבוש התוכנית יוטל על משרד התחבורה בשיתוף משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.
Comments