279 הרוגים בתאונות דרכים ב-2014 - 42% מהם הולכי רגל

פורסם: 9 במאי 2015, 3:44 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 9 במאי 2015, 3:44 ]

74% מהתאונות היו בדרכים עירוניות ■ הביטוח הלאומי שילם ב-8 השנים האחרונות 2.5 מיליארד שקל לנפגעי תאונות דרכים בעבודה

מוטי בסוק, 4/5/2015

משטרת ישראל פתחה ב-2014 כ-80 אלף תיקי תאונות דרכים (כולל תאונות ביו"ש). בתאונות אלו נרשמו 279 הרוגים (ב-1% יותר מאשר ב-2013), 152 פצועים קשה (ב-3.8% פחות מאשר ב-2013) ו-20,069 פצועים קל (ב-10.4% פחות מ-2013).

נתונים אלו עולים מהפרסום, "תאונות דרכים עם נפגעים ב-2014 סיכומים כללים", בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיפורסם בקרוב.

מנתוני הלמ"ס עולה כי ב-2014 נרשמו במשטרה 11,772 תאונות דרכים עם נפגעים, ירידה של 9.8% לעומת 2013. 260 תאונות היו קטלניות (עלייה של 3.2%), 1,365 היו קשות (ירידה של 3.4%) ו-10,147 היו קלות (ירידה של 10.9%). 74% מהתאונות אירעו בדרכים עירוניות. 43% מהתאונות שאירעו בדרכים עירוניות היו בצמתים. 38% מהתאונות שאירעו בדרכים לא-עירוניות אירעו בצמתים.

צילום: גיל אליהו

חומרת התאונות בדרכים לא-עירוניות הייתה גבוהה מאשר בדרכים עירוניות. בדרכים עירוניות כ-1% מהתאונות היו קטלניות ועוד כ-11% קשות, ואילו בדרכים לא-עירוניות כ-4% היו קטלניות וכ-13% קשות. רוב התאונות, 66%, אירעו בשעות היום ו-34% בלילה. 65% מהתאונות היו התנגשויות של כלי רכב זה בזה. 23% מהתאונות היו פגיעה בהולך רגל והשאר תאונות רכב יחיד.

מספר ההרוגים ל-100 אלף תושבים ב-2014, 3.4, דומה ל-2013. גם מספר הנפגעים לתאונה ב-2014, 1.9, דומה ל-2013. בעשור האחרון חלה ירידה משמעותית במספר ההרוגים ל-100 אלף תושבים מ-6.3 ב-2005 ל-3.4 ב-2014. לעומת זאת מספר הנפגעים לתאונה נשאר יציב יחסית בעשור האחרון, 2.1 ב-2005 לעומת 1.9 ב-2014.

חלקם של הערבים בין הנפגעים גבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה. הערבים מהווים 21% מאוכלוסיית ישראל אך 27% מהנפגעים בתאונות דרכים ו-35% מההרוגים הם ערבים. 19 ילדים ערבים עד גיל 14 נהרגו ב-2014, והם מהווים 63% מכלל הילדים שנהרגו.

37% מכלל הנפגעים נפגעו בתאונות שאירעו בדרכים לא-עירוניות, המהוות 26% מכלל התאונות. 54% מההרוגים ו-34% מהפצועים קשה נפגעו בדרכים אלה. 14% מהפצועים ו-42% מההרוגים היו הולכי רגל. בני 65 ומעלה היו 22% מבין הולכי הרגל שנפגעו, כפול מחלקם באוכלוסייה (כ-10%). מעבר החצייה אינו מבטיח חצייה בטוחה. מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, 78% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש, 70% נפגעו במעבר חצייה, ומבין בני 65 ומעלה - 73%.

21,055 כלי רכב ונהגים היו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים ב-2014, ירידה של 9% לעומת 2013. חלקן של המשאיות הגדולות (16 טון ומעלה) בתאונות קטלניות (6.5%) גדול פי 2.7 מחלקן בנסועה (2.4%). חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים (9.3%) גדול פי 5.5 מחלקם בנסועה (1.7%).

73% מהנהגים המעורבים בתאונות היו גברים ו-27% נשים. אחוז הנשים מכלל המורשים לנהוג עומד על 43%. אחוז הנשים מכלל הנהגים המעורבים בתאונות קטלניות עמד על 11%.

חלקם של נהגים צעירים (עד גיל 24), מתוך כלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות עם נפגעים עמד על 19% בעוד חלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עומד על 14%. חלקם של הנהגים המבוגרים (בני 65 ויותר) המעורבים בתאונות עמד על 9%, בעוד חלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עומד על 10%. 41% מכלל הנהגים המעורבים בתאונות לא עברו עבירת נהיגה בעת התאונה.

ב-2014 נרשמו במשטרה 673 תאונות דרכים עם נפגעים באזור יהודה והשומרון (733 תאונות ב- 2013). מספר התאונות הקטלניות באזור זה היה 31 (29 ב-2013). 13% מכלל התאונות היו פגיעה בהולך רגל (12% ב-2013). בתאונות אלה נפגעו 1,437 איש (1,575 ב-2013), מתוכם 40 הרוגים (32 ב-2013) ו-114 פצועים קשה (161 ב-2013).

כ-80% מהנפגעים שבקשתם אושרה לקבלת קצבאות מהביטוח הלאומי, עקב היפגעות בתאונות דרכים, רשומים בקובצי המשטרה. נפגעים אלה קיבלו כ-82% מהסכום ששולם לנפגעי תאונות דרכים בעבודה ע"י הביטוח הלאומי. עד סוף 2014 שולמו ע"י הביטוח לאומי בקצבאות/גמלאות כ-2.5 מיליארד שקל לנפגעי תאונות דרכים בעבודה, שאירעו בשנים 2014-2006, מתוכם 2.1 מיליארד שקל שולמו לנפגעים שנמצאו ברישומי המשטרה.

לכתבה בדהמרקר


Comments