התכנית הירוקה: ותרו על הרכב הפרטי בתמורה לתמריץ כספי

נשלח 11 בדצמ׳ 2011, 8:14 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 11 בדצמ׳ 2011, 12:28 ]

המשרד להגנת הסביבה יציג היום תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר בעלות של 700 מיליון שקל. בתכנון: תמריצים לגריטת משאיות ישנות, הקלה במס למוניות היברידיות ותעריף חשמל דיפרנציאלי - בהתאם לזמן ולהיקף הצריכה

מאת איתי טרילניק, 11/12/2011
 

תמריצים למעסיקים שיעודדו עובדים לעבור לתחבורה ציבורית, סובסידיה לרכישת כלי רכב ירוקים וחיוב בייצור חשמל נקי - אלה עיקרי התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר שיציג היום המשרד להגנת הסביבה. התוכנית תופץ להערות משרדי הממשלה לקראת הבאתה להצבעה בממשלה בשבועות הקרובים.

עלות התוכנית הכוללת היא 690 מיליון שקל, שמתוכם יושקעו 290 מיליון שקל בשנתיים הקרובות. לפי חישובי המשרד, הנזקים הבריאותיים מזיהום אוויר יעלו למשק 7.8 מיליארד שקל עד 2015 וכ-8.5 מיליארד שקל עד 2020.

הפרק העיקרי בתוכנית עוסק בתחום התחבורה. בין היתר מוצע לקדם שימוש באוטובוסים נקיים יותר ואוטובוסים מונעים בגז טבעי, ולקבוע תעריפי אגרה מופחתים לכלי רכב מרובי נוסעים ולתחבורה ציבורית בפרויקטי האגרה.

כמו כן, מוצע לקבוע תוכנית תמריצים בעלות 30 מיליון שקל למשך שלוש השנים הקרובות, עבור מעסיקים שיצמצמו את נסועת עובדיהם ברכב פרטי. במקביל מוצע לבחון חלופות להטבות שמקבלים עובדי מדינה עבור שימוש ברכב פרטי (החזרי נסיעות) - כפי שהמליץ באחרונה ה-OECD. עוד כוללת התוכנית בחינת אמצעים לצמצום הנסועה ברכבי ליסינג והקלה במס לנהגי מוניות שירכשו מכוניות היברידיות (באמצעות פחת מואץ).

כמו כן מוצע להרחיב את התוכנית לגריטת רכב ישן כך שתכלול גם רכב מסחרי מונע בדיזל ובמשקל עד 3.5 טונות, בעלות שנתית כוללת של 90 מיליון שקל. פרויקט גריטת הרכב מוקפא כיום בשל הצלחתו מעל המצופה ומיצוי התקציב שהוקצה לו. לפי הערכות, רכב ישן פולט עד פי 20 יותר מזהמים מרכב חדש.

בתחום האנרגיה מציע המשרד לקבוע בחקיקה כי תחנה D של חברת החשמל באשקלון תופעל באמצעות גז טבעי בלבד, ולא בפחם - בניגוד לעמדת משרד האוצר שלפיה התחנה תופעל לפי מצב משק האנרגיה ועל בסיס עלות כלכלית. עוד מוצע לקבוע תעריף חשמל דיפרנציאלי שישתנה בהתאם לשעות היממה ובהתאם להיקפי צריכה, תוך ייקור צריכה עודפת של חשמל. כמו כן מוצע לקבוע מיסוי דיפרנציאלי של סוגי מזוט (המשמש לייצור חשמל) באופן שישקלל את העלות הסביבתית של השימוש בהם.

התוכנית קובעת יעדים להפחתה של מספר מזהמים ולפי ערכי גודל ברורים. לשם ניטור ומחקר זיהום האוויר מוצע להקדיש מתקציב המשרד להגנת הסביבה 32 מיליון שקל ב-2012 ו-22 מיליון שקל ב-2013-2020. המידע ישמש בין היתר לעדכון ערכי היעד וערכי ההתראה (אשר הציבור מוזהר בעת חריגה מהם) של מזהמים שונים באוויר.

לכתבה בדהמרקר


כתבות קשורות:

 
Comments