בג"ץ פסק נגד המושבים המשכירים אדמת מדינה חקלאית לשימוש מסחרי

נשלח 12 ביוני 2011, 2:02 על ידי Sustainability Org
עודכן ב- 15:58 10/06/2011
 
בעלי נחלות במושבים לא יוכלו להשכיר שטחים לתעסוקה לא חקלאית, ובכך תימנע האפשרות להקים עסקים כמו מפעלים, חנויות ומרכזי מסחר במגזר הכפרי. כך קבע אתמול בג"ץ, בעקבות עתירה של נציגי מספר רשויות, ארגון "אדם טבע ודין" וארגונים חברתיים.

העתירה הוגשה בעקבות המלצות של ועדת הבר שהוקמה על ידי הממשלה לקביעת זכויות החקלאים על קרקעות. אחת ההמלצות של הוועדה היתה לאפשר לבעלי נחלות להקים שטחים לתעסוקה לא חקלאית או להשכיר שטחים למטרות אלה. החלטה זו נועדה להסדיר את התופעה הנרחבת של השכרת מבנים לתעשייה או לאחסון, בעיקר במושבים במרכז הארץ.

בשלב מאוחר יותר, לפני כארבע שנים, אושרו המלצות אלה גם על ידי משרד האוצר, ואז הוגשה העתירה שהתייחסה גם להחלטות נוספות המעניקות זכויות נוספות לחקלאים בתחומי המגורים במושבים. הגורמים הסביבתיים שהגישו את העתירה טענו בין השאר שהמלצת ועדת הבר בעניין שטחי התעסוקה תביא להקמת מבנים כאלה בהיקף גדול ביותר במושבים ולמעבר של שוכרי השטחים מהמרכזים העירוניים אל השטחים החקלאיים. בנוסף, הם התייחסו להשלכות הסביבתיות והחברתיות מרחיקות הלכת שעשויות לטענתם להיות למגמה: החלשה נוספת של מרכזי ערים, פרבור והתבססות מוחלטת על נסיעות ברכב פרטי.
 
Comments