עתיד הסקטור העירוני: אתגרים במדידת קיימות

פורסם: 13 באוג׳ 2016, 1:40 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 13 באוג׳ 2016, 1:43 ]

אוגוסט 2016 , KPMG

בשנים האחרונות מתמודדות רשויות, ערים, ארגונים וחברות, עם אתגרים הקשורים במדידת הערך האמיתי של קיימות. KPMG סומך חייקין שמחה להודיע על פרסום "The Future of Cities: Measuring Sustainability" אשר בוחן סוגיה זו בערים ברחבי העולם ומציג סקירה של מסגרות למדידת קיימות בערים, לצד סקירת מגמות עתידיות אשר צפויות בתחום זה.

פרסום זה מהווה אתגר וקריאת כיוון גם לערים ורשויות מוניציפאליות בישראל וזאת כחלק ממגמה הולכת וגוברת של פיתוח תודעה ופעילות בנושאי קיימות בסקטור המוניציפאלי בישראל ובעיקר בערים הגדולות.

בין ההמלצות העיקריות בפרסום, עולה חשיבות השילוב של מספר עקרונות בתהליכי המדידה והניהול של מסגרת הקיימות העירונית. עקרונות אלו כוללים, בין היתר:
דיווחים על התקדמות וביצועים למחזיקי העניין
שמירה על כללי שקיפות בנוגע לזיהוי וחישוב הנתונים
שילוב מידע איכותני וכמותי לתיאור המידע
דיווח על רעיונות לשיפור ויישומם בתוכניות הקיימות
אימות הנתונים והמידע המדווח, לשם הצגת מידע מהימן.

במסגרת המחקר שבוצע, עלה כי במרבית מתודולוגיות המדידה שנמצאות כיום בשימוש, לא קיימת התייחסות לשינויים העוברים על ערים כאספקט במדידה. מתודולוגיית המדידה המוצגת בפרסום המבוססת על מסגרת הדיווח המשולב (Integrated Reporting), שנועדה לאפשר, בין היתר, בחינה של תהליכי שינוי בערים, בהתבסס על שישה ערכים: הון כלכלי, הון חברתי, הון טבעי, הון אנושי, הון תשתיתי והון אינטלקטואלי.

בהתאם לממצאי הפרסום, מתודולוגיית ה-True Value שפותחה על-ידי KPMG , נוצרה על מנת להוות פלטפורמה חדשנית, המאפשרת לערים ולארגונים לבצע כימות במונחים כלכליים של הערך האמיתי של פעילותם. ערים ורשויות מקומיות יכולות למדוד, להציג ולשקלל את העלויות וההכנסות האמיתיות של הנושאים הנמצאים בליבת העשייה של העיר בתחומי הקיימות, זאת בהתייחס לערכי ההון המשמשים כבסיס למדידה ולדיווח לגבי פעילותם.

לקריאת הפרסום אודות מדידת קיימות בערים, לחץ כאן.

מחלקת קיימות וממשל תאגידי
KPMG סומך חייקיןComments