הממשלה מקדמת נושאים ירוקים – צהל לא מצטרף

נשלח 21 באפר׳ 2010, 11:53 על ידי Sustainability Org
בישיבתה האחרונה הממשלה דנה וקיבלה החלטות בחיבור מחנות הצבא למערכת הביוב ובהפסקת הדייג בכנרת לצורך השבת האיזון האקולוגי בימה – אך לא כל החלטת ממשלה מתבצעת.
 
21/04/2010 מרלן-אביבה גרינפטר - אפוק טיימס
 
בישיבתה האחרונה, יום א' ה-18 באפריל קיבלה הממשלה שתי החלטות בנושאים ירוקים. הראשון על פי תוכנית המשרד להגנת הסביבה כפי שהציג אותה גלעד ארדן, השר לאיכות הסביבה, לחבר את מחנות הצבא לתשתיות ביוב. זוהי החלטה היסטורית בה ניתנה ההזדמנות למחנות צהל הפרוסים בכל רחבי המדינה להפסיק לזהם את הנחלים ומקורות המים. צהל לא לקח על עצמו את האתגר והתנגד לתכנית החיבור.

החלטה נוספת היא על פי הצעתו של שלום שמחון, שר החקלאות, להפסיק למספר שנים את הדייג בכנרת כדי להשיב את האיזון האקולוגי שהופר מדייג יתר ובעיות סביבתיים של הימה הצפונית. החלטה זו תיושם על ידי משרד החקלאות.

חיבור מחנות צהל למערכות חיבור קיימות

השר ארדן ועוזי לנדאו שר התשתיות הביאו לדיון בממשלה הצעה להקצות 400 מיליון שקל לחיבור מחנות צהל לתשתיות הביוב הקיימות. במשך עשרות שנים לפחות 150 מחנות צהל שטרם חוברו לתשתית הביוב, מזרמים שפכים ישירות לשטחים פתוחים וגורמים לזיהום קשה של מקורות מים וקרקעות ברחבי הארץ. המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הקים צוות מקצועי בן-משרדי שקבע את סדר העדיפויות של חיבור, במשך חמש שנים, של מחנות הצבא לתשתית הביוב.

השר ארדן הסביר שהמדינה חייבת להחיל על עצמה את הרף הסביבתי אותו היא דורשת מכלל הציבור. השר הוסיף שראשי יישובים ומנהלי מפעלים נחקרים ומעמדים לדין בגין זיהום הסביבה ומקורות המים בשעה שהמדינה עצמה לא עושה כל שביכולתה כדי למנוע את הזיהום החמור הנגרם על ידי מחנות צהל.

בישיבתה החליטה הממשלה לאמץ את הצעת שני השרים אך משרד הביטחון התנגד לה. "מצער שמערכת הביטחון טרם הפנימה שמי השתייה של אזרחי המדינה לא פחות חשובים מלרכוש עוד טנק או עוד מטוס. מה שנדרש מראשי רשויות ומנהלי מפעלים חייבת המדינה גם לדרוש מעצמה – מניעת הזרמת הביוב למקורות המים" אמר השר ארדן בתגובה.

הפסקת הדייג בכנרת לשנתיים

אחרי דיון בממשלה הוחלט לאשר את התוכנית שהובאה על ידי שמחון להפסיק את הדייג בכנרת החל מאפריל 2010 ועד לחודש אפריל 2012. מטרת הפסקת הדייג היא התאוששות הדגה, שמירה על כמות דגה בת-קיימא, השבת האיזון האקולוגי לאגם ושיפור איכות המים.

הממשלה החליטה להקים צוות לליווי התוכנית בראשות מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובהשתתפות נציגי הגורמים הבאים: אגף תקציבים באוצר, מנהל אגף הדייג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות הממשלתית למים וביוב, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, מנהלת הכנרת, התאחדות חקלאי ישראל, משטרת ישראל (השיטור הימי) ואיגוד ערים כנרת. אל הצוות יוזמן כמשקיף גם נציג המעבדה לחקר הכנרת.

הוחלט גם להעניק תמיכה כספית לדייגים פעילים אשר עלולים להיפגע מהתוכנית וגם לספק לדייגים הכשרה מקצועי להסבה למקצוע אחר.

Comments