הממשלה צפויה לאשר המלצות הוועדה לבדיקת משק המים

פורסם: 10 באוק׳ 2010, 0:57 על ידי: Sustainability Org
עודכן ב- 15:47 08/10/2010

יותר מחצי שנה לאחר סיום עבודת הוועדה


יותר מחצי שנה לאחר שסיימה את עבודתה, זוכה ועדת החקירה הממלכתית למצב משק המים להתייחסות מעשית מצד הממשלה. בקרוב צפויה הממשלה לדון ולאשר הצעת החלטה שמטרתה יישום עיקרי המלצות הוועדה. הממשלה תחליט בין השאר להמשיך במדיניות הנוכחית של העלאת מחירי מים, תשמור על עצמאות וסמכויות רשות המים ותקבע שמעתה והלאה תנהל ישראל את משאבי המים שלה על בסיס תוכנית אב ארוכת טווח.

בחקירתה התמקדה הוועדה בראשות פרופ' דן ביין בכשלים מבניים רבים ובבעיות שנוצרו עקב פיצול סמכויות בין גופים ממשלתיים שונים בניהול משק המים, אך נמנעה מקביעת המלצות אישיות ביחס לגורמים המנהלים את משק המים. באחרונה השלימה ועדת מנכ"לים של משרדי הממשלה את בדיקת המלצותיה והגישה לממשלה הצעת החלטה ליישומן.

אחת מההמלצות המרכזיות בהצעת ההחלטה היא לקבל את הצעת ועדת החקירה להמשיך במדיניות העלאת תעריפי המים כדי לממן פרויקטים כמו הקמת מתקני התפלה. מדיניות זו עוררה מחאה ציבורית נרחבת לאחר שתעריפי המים עלו בעשרות אחוזים בשנה האחרונה. עם זאת, הצעת ההחלטה קובעת שמועצת רשות המים "תקבע דירוג למחירי המים לפי כמות צריכה ותוך הבטחת מחיר סביר ואחיד לצרכני משק הבית". בנוסף הוצע שאם יוחלט על מתן סיוע לאוכלוסיות חלשות, הוא יינתן מתקציב המדינה.

נדבך חשוב נוסף בהצעת ההחלטה הוא לדחות את כל ההצעות - שחלקן הגיעו ממשרד התשתיות - לפגוע בסמכויותיה ועצמאותה של מועצת רשות המים. כך, שר התשתיות, עוזי לנדאו, טען לא פעם שמצב זה פוגע ביכולת הממשלה לפקח על מדיניות משק המים. "חלוקת הסמכויות בין המועצה לבין הממשלה תיוותר על כנה", קובעת הצעת ההחלטה. "המועצה, בסיוע הדרג המקצועי של רשות המים, היא הגוף המוסמך לקבל החלטת בעניינים הנוגעים לניהול משק המים".

המלצה מרכזית נוספת של ועדת החקירה שאותה מקבלת הממשלה על פי הצעת ההחלטה, היא לבסס את ניהול המים לראשונה על תוכנית אב ארוכת טווח שאותה מגבשים בימים אלו ברשות המים - זאת לאחר ששנים רבות התנהל משק המים במתכונת חירום. הצעת ההחלטה קובעת שתוכנית זו היא שתקבע את ניהול פיתוח משק המים בכל היבטיו. התוכנית תקבע קווים אדומים למפלסי מקורות המים וכל חריגה מקווים אלו תהיה טעונה אישור של הממשלה.

בחברה להגנת הטבע המעורבת מטעם הארגונים הסביבתיים בגיבוש תוכנית האב נמסר בתגובה: "הצעת ההחלטה היא צעד חשוב למדיניות אחראית יותר. עם זאת, תמוה מאד שהיא לא מזכירה כלל פעולות לשמירה, השבת מים ושיקום מקורות המים הטבעיים שנפגעו קשות בשל מדיניות של שאיבת יתר וכתוצאה מכך כיום זורמים בנחלי החוף רק 10% מהמים שזרמו בהם בעבר ומרביתם מזוהמים".

יושב ראש ועדת החקירה, פרופ' ביין, השוהה כרגע בחו"ל אמר אתמול בתגובה: "לא ראיתי עדיין את הצעת ההחלטה, אבל אני שמח שהממשלה מתייחסת להמלצותינו ועבודתנו לא היתה לשווא".

לכתבה בהארץ
Comments