מספטמבר: חסכמים בכל מוסדות הציבור

פורסם: 19 בפבר׳ 2010, 12:51 על ידי: Sustainability Org
מאת צבי לביא, תאריך פרסום: 16/2/2010
 
שורה ארוכה של גופי ציבור - משרדי הממשלה, צה"ל והמשטרה, משרדי הרשויות המקומיות, קופות החולים ומוסדות החינוך יחוייבו להתקין אביזרים לחיסכון במים על חשבונם. המטרה: חיסכון של 10 עד 15 אחוז בצריכה השנתית - ומתן דוגמה לציבור הרחב

חוק החסכמים – המחייב מוסדות ציבוריים להתקין אביזרים חוסכי מים בברזים שלהם – עבר הערב (ג') בכנסת פה אחד (17 בעד ללא מתנגדים). יישום החוק אמור להניב חיסכון של 10 עד 15 אחוז בצריכת המים השנתית של מוסדות הציבור בישראל.
 
החוק יחול על שורה של מוסדות ציבור שמפורטים ברשימה שהיא עצמה חלק מהחוק. חובת ההתקנה תהיה בברזים שבמבנים הנמצאים בבעלות המוסד, המדינה או במבנה שכור לתקופה שעולה על חמש שנים.
 
בראש רשימת המוסדות החייבים להתקין אביזרים חוסכי מים נמצאת הכנסת. יושב הראש ראובן ריבלין הקדים היום להודיע כי כל הברזים במשכן כבר מאובזרים. עוד ברשימה: משרדי הממשלה, מתקני צה"ל, זרועות הביטחון, המשטרה ובתי הסוהר, משרדי הרשויות המקומיות, משרדי החברות הממשלתיות, קופות החולים, אוניברסיטאות ורשתות החינוך הממלכתי, הדתי והעצמאי, ומשרדי תאגידים שהוקמו לפי חוק.
 
עם זאת, החוק מסמיך את רשות המים להוסיף או לגרוע גופים כלשהם מהרשימה (באישור ועדת הכלכלה של הכנסת), וכן לפטור מבנה מסוים שבו לא ניתן להתקין את החסכמים בשל מצבו או מצב התשתיות שבו. רשות המים תכשיר ותסמיך מקרב עובדיה פקחים שיערכו ביקורות לאכיפת החוק. הם יוכלו להיכנס לכל מוסד, ללא הודעה מוקדמת, זולת למתקנים של מערכת הביטחון שהכניסה אליהם מותנית ברישיון מיוחד של השר הממונה. זהות הפקחים תפורסם ברשומות.
 
יישום החוק מחייב קודם את שר התשתיות לקבוע כללים לביצועו עד 30 באפריל. המוסדות שהחוק חל עליהם יחויבו להתקין את החסכמים תוך ארבעה חודשים, כלומר עד 30 באוגוסט 2010. על מפירי החוק יוטל קנס עד 12,900 שקלים.
 
חוק שמתגלגל מהכנסת הקודמת
את החוק הגישו חברי הכנסת יוחנן פלסנר ,דב חנין, אופיר אקוניס וניצן הורוביץ, בשיתוף החברה להגנת הטבע. הוא החל למעשה להתגלגל כבר בכנסת הקודמת, אך ההליך עוכב בשל התנגדות מצד משרד התשתיות ורשות המים לסעיפים שונים בתוכו. לפני מספר חודשים, לאחר שסוכם כי רשות המים תהיה מעורבת בניסוח החוק, היא הסירה את התנגדותה והחוק עלה שוב על מסלול החקיקה.
 
אחד מיוזמי החוק, ח"כ דב חנין, אמר לאחר ההצבעה: "המסר העיקרי בחוק הוא שהחיסכון במים אפשרי. התקנת אביזרים חוסכי מים היא רק דוגמא אחת לדברים שאפשר לעשות. חסכמים יכולים להביא לירידה של 15% בצריכת המים, בלי ירידה בתחושת כמות המים שמשתמשים בהם."
 
רכישת החסכמים והתקנתם תמומן מתקציבו של כל מוסד. יושב ראש ועדת הכלכלה, ח"כ אופיר אקוניס (ליכוד), שקידם את החוק בכנסת הנוכחית, ציין שעלות האביזר עומדת כיום על 20-35 ש"ח, אך ברכישה המונית של כל גוף ציבורי יוזל המחיר בשיעור דרמטי, ולכן העלות הכוללת של החוק אינה ידועה.
 
אקוניס אמר לכנסת כי מוסדות הציבור נבחרו ראשונים להתקנת החסכמים כדי שישמשו דוגמא לכלל אזרחי המדינה. הוא ציין כי הרחבת החוק על כלל הציבור איננה ריאלית בגלל קשיי האכיפה ועלותה שתהיה יקרה ממחיר חיסכון המים.
 
דברים אלה עומדים בניגוד להבטחה של רשות המים אשתקד לחלק לכל בית אב במדינה 2 חסכמים. בינתיים המהלך מתעכב. ברשות המים טוענים כי מלאכת ניסוח המכרז לרכישת החסכמים מורכבת מאוד, והיא שגוררת את העיכוב במימוש המהלך.
 
אחד העיכובים נגרם בגלל טענות של משרד הבריאות, שעל פי חוות דעתו התקנת החסכמים תגרור בעיות בריאות בגלל זיהום מים.
 
לכתבה באתר ynet
Comments