ארבעה ימים לאחר פרסום דו"ח ועדת החקירה: הממשלה תאשר תוכנית חומש למשק המים ב-5 מיליארד שקל

פורסם: 28 במרץ 2010, 6:48 על ידי: Sustainability Org
 | 28.3.2010 מאת אבי בר-אלי

>> ארבעה ימים לאחר פרסום דו"ח ועדת החקירה הממלכתית למשק המים - יובאו היום לאישור הממשלה חמישה פרויקטים ענקיים במשק המים בהיקף כולל של כ-5.3 מיליארד שקל. זאת, במסגרת תוכנית החומש שהציגה חברת מקורות לשנים 2010-2015 בעקבות הנחייתו של שר התשתיות, עוזי לנדאו.

התוכנית כוללת את פרויקט המוביל הארצי החדש, שבמסגרתו ישונה מתווה המוביל הארצי הקיים אשר מתבסס כיום על הזרמה מצפון לדרום - למודל הזרמה דומיננטי ממערב למזרח. זאת, בעקבות חיבור חמשת מתקני ההתפלה הקיימים, והעתידים לקום, לחופי הארץ, הקמת עורקי הובלה חדשים והקמת המערכת החמישית לירושלים. זרימת המים במערכת הארצית החדשה תתבצע באמצעות שאיבה - לעומת מי המוביל הארצי אשר נעים כיום בכוח הגרביטציה ממאגר אשכול שבגליל ועד לראש העין. פרויקט זה, שהיקפו מוערך בשלושה מיליארד שקל, אושר בידי מועצת רשות המים, ועתיד להקיף בין היתר בניית מובילי מים באורך כ-100 ק"מ, מאגרי מים באשדוד, שורק, חדרה ובחפץ-חיים. בנוסף, תקיף התוכנית את הקמת פרויקט המוביל החקלאי בהשקעה של כ-500 מיליון שקל. המדובר בהקמת מוביל ארצי למי קולחין, מכיוון שמרבית מי הקולחין מיוצרים בערי המרכז, ונדרשת הולכה לחקלאות שבפריפריה. התוכניות הראשונות לפרויקט זה כוללות הקמת מוביל ארצי מאזור זיכרון יעקב לאזור הדרום, ומוביל שני מעמק זבולון עד לעמקים המזרחיים.

הפרויקט השלישי שתתבקש הממשלה לאשר הוא הפרויקט להצלת אקוויפר החוף, אשר יקיף קידוחים לשאיבת מים מליחים בגבול האקוויפר, והתפלתם למי שתייה וחקלאות תוך עצירת המלחת האקוויפר. היקף הפרויקט מוערך גם הוא ב-500 מיליון שקל. פרויקט קידוחים נוסף שיוצג לממשלה, בהיקף של כ-300 מיליון שקל, יכלול עשרות קידוחי מים שפירים באקוויפר. כמו כן תציג מקורות את פרויקט רשת ההתיישבות בהיקף של כמיליארד שקל, שנועד להגדיל את רישות מערכת הולכת המים בפריפריה - בין היתר כהכנת תשתית לתוכניות הפיתוח בנגב ובגליל.

"תוכנית החומש היא כרגע התוכנית המיידית לפיתוח משק המים והוצאתו מהמשבר עד להכנת תוכנית האב", אמר שר התשתיות, עוזי לנדאו. "יש חשיבות רבה לתכנון מושכל וארוך טווח למשק המים ותוכנית זו מהווה חלק מכך".

מנכ"ל מקורות, עידו רוזוליו, הוסיף: "התוכנית שהכינה מקורות מהווה כיום את הפתרון המשמעותי ליציאה מהמשבר. לאור המלצות ועדת החקירה יש לפעול כעת כדי למנוע את המשבר הבא".
 

כתבות קשורות:

Comments