רשות המים תוביל יישום מסקנות ועדת החקירה

פורסם: 24 באוק׳ 2010, 2:35 על ידי: Sustainability Org

למרות הביקורת בדוח ועדת החקירה הממלכתית, הממשלה תאשר כי רשות המים תרכז את יישום ההמלצות. ע"פ ההחלטה, מחירי המים ייבחנו, מנהל הרשות לא יעמוד בראש מועצת המים ותגובש תוכנית אסטרטגית

דליה מזורי | 23/10/2010 12:42

רשות המים היא זו שתרכז את עבודת המטה ליישום ההמלצות דוח ועדת החקירה הממלכתית למשק המים. זו ההחלטה שצפויה להתקבל מחר (א') הממשלה.

"לציבור לא הועברו מסרים ברורים כיצד לנהוג" צילום: פלאש 90

אחרי שנה וחצי של דיונים בוועדת החקירה הממלכתית לניהול משק המים, דוח מפורט עם מסקנות קשות על דרך ניהול משק המים לאורך השנים על ידי הממשלה ורשות המים, שהביאו למשבר, אמורה הממשלה לאשר מחר (א') את עקרונות ועדת המנכ"לים שהוקמה לבחינת דוח ועדת החקירה. בין ההמלצות: רשות המים היא זו שתרכז את עבודת המטה ליישום ההמלצות לניהול משק המים ורשות המים היא זו שתערוך תכנית אב ארוכת טווח על פיה יתבצע ניהול פיתוח משק המים.

נזכיר כי בדוח הביקורת נכתב כי "רשות המים לא אימצה מדיניות עקבית וברורה בנושא ניהול צריכה ועידוד החיסכון במגזרים השונים. לציבור לא הועברו מסרים ברורים כיצד לנהוג. בין היתר לא קודם עד לפרסום ההמלצות נושא חסכמים והוראות בדבר ייבוש דשאים. חלו שינויים באשר להנחיות בדבר השקיית גינות שגרמו לבלבול בציבור. היתה העברת מסרים מבולבלים המעידה על חוסר במדיניות עקבית וקושי ביישום החלטות. משך הזמן בו התארגנה רשות המים עד שהחלה לנקוט פעולות להתמודדות עם המשבר לקח חצי שנה".

"שוב נותנים לגוף המקצועי גם להחליט וגם לבצע. והרי זהו גוף שהייתה עליו ביקורת. הוא לא יצא נקי. ועכשיו נותנים לו לטפל בכל. הרשות מקבלת פרס. 'נותנים לחתול לשמור על השמנת'", ציינו גורמים במשק המים.

לקראת אישור ההחלטה בממשלה, פנתה החברה להגנת הטבע לשרים בטענה כי בהחלטה חסרה התייחסות למספר נושאים. בניהם, זכות הטבע למים, חיסכון וייעול השימוש במים, הרכב המועצה הציבורית והגברת השקיפות הציבורית בהחלטות מועצת המים.
בדיקת מחירי המים והרכב המועצה

על פי הצעת המחליטים שתעלה לדיון מחר בממשלה, תעריף המים המשוקלל לצרכנים צריך לשקף את מלוא עלות הפקת המים וסיוע לאוכלוסיות חלשות - אם תחליט על כך הממשלה - יהיה מתקציב המדינה ויועבר באופן ישיר.

הצוות הבין משרדי קיבל את המלצות ועדת החקירה וקבע, כי ניהול פיתוח משק המים יתבצע בהתאם לתוכנית אב ארוכת טווח, אשר תיערך על ידי רשות המים. התכנית תתייחס בין השאר לסדרי עדיפויות של משק המים, לקביעת מגבלות, הפקה ממקורות המים השונים, השקעות מהותיות הנדרשות למשק המים ולתכנית הערכות למצב של שנים שחונות. תכנית האב למשק המים תהיה טעונה אישור מועצת המים ואישור שר התשתיות אשר יגיש אותה לאישור הממשלה.

כמו כן הצוות הבין משרדי מבקש גם לקבע את הרכב מועצת רשות המים. בראש המועצה יעמוד נציג ציבור שימונה על ידי הממשלה בהמלצת שרי האוצר והתשתיות. זאת לעומת המצב הנוכחי, שמנהל רשות המים מכהן גם כיו"ר המועצה. בין תפקידי יו"ר המועצה, לקבוע את סדר היום של ישיבות המועצה בתיאום עם מנהל רשות המים, לקבוע את סדר העבודה וגם לנהל את ישיבותיה.

אין צורך בגוף נוסף

אחת הטענות המרכזיות של הוועדה היתה העדר קביעת יעדים במשק המים ואי גיבוש תכנית אסטרטגית ועל כן המליצה, כי יוקם גוף מטה בין משרדי, בין רשות המים העסוקה בתפעול שוטף של משק המים, לבין הממשלה שיעסוק במכלול נושאי התשתיות.

הצוות הבין משרדי המליץ שלא לקבל הצעה זו ולקבל במקומה את דעת המיעוט של פרופ' כסלו שסבר כי מועצת רשות המים היא הגוף בו נפגשים נציגים של משרדי ממשלה אחדים ואין צורך בגוף נוסף. הצוות קבע, כי הקמת גוף נוסף תכביד על תהליכי קבלת ההחלטות ותייתר את עבודת משרדי הממשלה בהיבטי הפיתוח שבתחום סמכותה.

גורמים במשק המים ציינו, כי מוזר שהצוות הבין משרדי קיבל את דעת המיעוט דווקא ולא את דעת הרוב שגרסה כי יש להקים גוף שיקבע את התכנון האסטרטגי לטווח ארוך.

תהליך קבלת ההחלטות לקוי
כזכור, ביולי 2008 החליטה הוועדה לביקורת המדינה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לניהול משק המים. הוועדה, בראשות השופט בדימוס פרופ' דן ביין, שמעה עשרות עדויות של מיטב המומחים למשק המים, בדקה מאות מסמכים ופרסמה דוח מפורט בנושא. הדוח הוגש במרס השנה.

הוועדה קבעה אז, כי הגורמים למשבר משק המים הם תוצאה של מעשים ומחדלים של אישים ומערכות שבידיהם הופקד משק המים. אחת המסקנות נגעה לעבודת הממשלות לדורותיהן וקבעה, כי תהליך קבלת ההחלטות בממשלה בנושאים הנוגעים למשק המים היה לקוי. הצעות ממשלה הוגשו ללא הצגת חלופות, ללא ניתוח עלות-תועלת וללא שריון תקציב מתאים לביצוע. כן נמתחה ביקורת על דרך עבודת הממשלה המצביעה על העדר עקביות בקבלת החלטות ואי מימוש החלטות ממשלה, וביקורת על כך שהגורם הקובע והמשפיע הינו אגף התקציבים במשרד האוצר, שמנע יישום החלטות ממשלה.

לאחר הגשת הדוח החליטה הממשלה להקים צוות בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות המשרדים והגופים הנוגעים בדבר שיבחן את דוח ועדת החקירה ויגיש מסקנותיו לממשלה. הצוות הגיש השבוע לשרים את הדוח שלו, ומחר, כאמור, אמורה הממשלה לאשר את המסקנות.

בתוך כך, ביום שני תדון הוועדה לענייני ביקורת המדינה ביישום המלצות ועדת החקירה הממלכתית. מהוועדה לביקורת המדינה נמסר, כי הדיון בדוח התעכב לבקשת המשרדים השונים שביקשו שהות ליישם את המלצותיו.

לכתבה באתר nrg
Comments