תוכנית האב של רשות המים: 52 מיליארד שקל להתפלה וטיהור מים

נשלח 8 במאי 2011, 2:21 על ידי Sustainability Org
עודכן ב- 10:42 06/05/2011

אגף התכנון של רשות המים הציג תוכנית אב להתמודדות עם המחסור במקורות מים טבעיים, המציעה להשקיע בעשור הקרוב בפיתוח מערכות ייצור ואספקת מים שישמשו את אזורי מישור החוף והנגב


תוכנית האב למשק המים, הנמצאת בימים אלה בשלבי הכנה מתקדמים, קובעת שישראל תצטרך להשקיע בעשור הקרוב כ-52 מיליארד שקלים בפיתוח מערכות ייצור ואספקת מים, כדי להתמודד עם המחסור במקורות מים טבעיים. אחד המכשולים העיקריים בדרך למימוש תוכנית זו הוא המחסור החמור בכוח האדם ברשות המים, ובסמכויות שבידי גוף זה.

תוכנית האב, שהוצגה השבוע בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בוחנת נתונים כמו גידול באוכלוסייה ושינויים בצריכת המים עד שנת 2050. את התוכנית מגבש צוות באגף התכנון של רשות המים, הנעזר בשורת מומחים וגם משתף נציגים של ארגונים סביבתיים. בסופו של התהליך אמורה התוכנית להגיע לאישור של הממשלה.

על פי פירוט התוכנית, בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בכמות המשקעים, וכתוצאה מכך בכמות המים הטבעיים. נוסף לכך, כ-10% מכמות המים הטבעיים לא ניתנים לשימוש בגלל תהליכים כמו המלחת מי תהום. ההערכה היא שבעתיד תהיה ירידה נוספת של 15% בכמויות המים הטבעיים, בשל תהליכים כמו הידרדרות באיכות המים, עיור המונע החדרת מי גשמים למי תהום, ושינויי אקלים.

הירידה בכמות המים הטבעיים מחזקת, על פי תפישת צוות התכנון, את הצורך בפעולות כמו התפלת מים, טיוב מי בארות (שיקום מי תהום מזוהמים) וניצול קולחים (שפכים מטוהרים) להשקיה במקום מים טבעיים. ההערכה היא שבשנים הקרובות יידרשו בכל שנה בעשור הקרוב 5.2 מיליארד שקלים על מנת לקדם פרויקטים כמו מתקני התפלה, קווי הולכת מים ומתקנים לטיהור שפכים. בסך הכל תידרש עד שנת 2050 תוספת מים של 1.5 מיליארד מטרים מעוקבים לשנה - 70% מהיצע המים הטבעיים כיום. מתוך כמות זו, כשליש יהיה מיועד לאספקה עבור הרשות הפלסטינית וירדן.

כ-80% מהתקציב למימון פיתוח משק המים יגיעו מתעריפי מים, והשאר מתקציב המדינה. עם זאת הערכת צוות תוכנית האב היא שהעלאת המחירים לצרכן לא תהיה משמעותית מאחר והאוכלוסייה תגדל, מספר הצרכנים המשתתפים בתשלום התעריף יגדל, ולכן לא יהיה צורך להעלות את המחיר לכל משק בית.

תוכנית האב קובעת, בין היתר, שעם הרחבת פעילות מתקני ההתפלה במישור החוף, הכנרת תשמש מקור אספקת מים בעיקר לצפון הארץ ולא תהיה עוד צינור לאספקת מים לנגב.

לגבי החקלאות נקבע שבטווח הקצר תימשך מדיניות הגבלת כמות המים הטבעיים הניתנים לחקלאים. אך כאשר משק המים יתייצב, כמות המים לא תוגבל והיא תותאם לצורכי הפיתוח של החקלאים. קביעה חשובה נוספת היא שתצומצם עד כדי הפסקה מלאה הזרמת מים באופן מלאכותי (באמצעות צינור) לנחלים ותהיה העדפה לאספקת מים באופן טבעי. תוקם ועדה בין משרדית בראשות המשרד להגנת הסביבה שתגדיר את צורכי המים לטובת שיקום הטבע.

נתון מעניין שמוצג בתוכנית הוא מגמת צריכת המים לנפש בישראל. בשלוש השנים האחרונות, ירדה צריכת המים מ-110 מטרים מעוקבים לנפש לשנה ל-90 מטרים מעוקבים - בעיקר בזכות עידוד החסכון והעלאת תעריפי המים. על פי ההערכה, ברגע שתגדל כמות המים בשל הקמת מתקני ההתפלה, צריכת המים לנפש תעלה חזרה בהתאם. לעומת זאת, הארגונים הסביבתיים טוענים שבראש ובראשונה יש להמשיך את עידוד החיסכון במים - ובכך אולי למנוע את הקמתם של חלק ממתקני ההתפלה, שעלותם גבוהה, הם צורכים הרבה אנרגיה ותופסים שטח גדול מאזור החוף. בהקשר זה, רשות המים מעוניינת לבדוק את האפשרות של הקמת מתקני התפלה תת קרקעיים, בשל המחסור בקרקע פנויה במישור החוף.

תוכנית האב המוצעת עשוייה להיתקל בכמה מכשולים משמעותיים - בישראל אין כיום גורם ממלכתי המגבש מדיניות בנושאים כמו אומדן האוכלוסייה ופרישתה או היקף שטחי החקלאות, ולכן קיימת מידה רבה של אי ודאות בתכנון משק המים. לטענת גורמים ברשות המים, אין לגוף זה די סמכויות המאפשרות לו להבטיח את כמוית המים הנדרשות. לדוגמה, רשות המים בעלת יכולת השפעה מוגבלת על החלטותיה של הוועדה הבין משרדית להקמת מתקני התפלת מי ים. בעיה נוספת היא המחסור החמור בכוח אדם מקצועי ברשות המים, עקב הפרטת גופי תכנון כמו חברת תה"ל ויציאת מומחים לגמלאות מבלי שהוכשרו להם מחליפים.

אי לכך, תוכנית האב ממליצה להקים מועצה לתכנון לאומי שתוכל לרכז את כל הפרויקטים בתחום התשתית. כמו כן, התוכנית מציעה להגדיל באופן משמעותי את מאגר כוח האדם המקצועי בתחום המים בישראל ובכלל זה בתוך רשות המים.
Comments