אישום: ראש מ.א עמק הירדן זיהם את הירדן

פורסם: 3 בדצמ׳ 2009, 0:26 על ידי: Sustainability Org
מועד פרסום: 29/11/2009
 
המשרד להגנת הסביבה מאשים את יוסי ורדי, ראש מועצת עמק הירדן, כי למרות התראות רבות, חמישה מתקני טיפול בשפכים שנמצאים בשטח המועצה הזרימו שפכים ופסולת לאפיק הירדן הדרומי, וגרמו זיהום ונזק רב.
 
המשרד להגנת הסביבה הגיש לאחרונה כתב אישום נגד ראש המועצה האזורית עמק הירדן, יוסי ורדי, על חלקו בזיהום הירדן הדרומי - כך נודע ל-ynet. כתב האישום הוגש לאחר שבמשרד קיבלו אור ירוק למהלך מהיועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, כפי שנדרש בכל כתב אישום נגד ראש רשות מקומית.

הרקע לכתב האישום הוא מצבו הירוד של הירדן הדרומי - חלקו של הנהר שבין סכר דגניה בצפון ועד ים המלח. קטע זה סובל בשנים האחרונות מהתייבשות מקורות המים הטבעיים, ומהזרמה מסיבית של שפכים לאפיק. השפכים הם שפכים ביתיים של יישובי הסביבה כמו טבריה, בית שאן ויישובים בעמק הירדן - שטרם חוברו למכוני טיהור שפכים.  

בכתב האישום, שעותק ממנו הגיע לידי ynet, מואשמים ורדי, המועצה האזורית עמק הירדן, אגודת המים בעמק הירדן ומנהלהּ, כי במשך שנים רבות הזרימו לאפיק הירדן הדרומי מי קולחין באיכות ירודה, פסולת וחומרים מזהמים נוספים.  

מקור הקולחין הוא בשפכים של יישובים כגון יעקב איחוד ומאוחד, מסדה, שער הגולן ובית זרע - הנמצאים תחת אחריותו של ורדי. מקור נוסף של זיהום הוא במתקן הטיפול בשפכים ביתניה.  

הזיהום נגרם באמצעות חמישה מתקני טיפול בשפכים שמצויים באזור. תפעולם ותחזוקתם של המתקנים נמצאת תחת אחריות אגודת המים האזורית.  

מתקני הטיפול בשפכים אמורים היו לטפל בשפכי היישובים האמורים אך מכתב האישום עולה כי באינספור הזדמנויות לא טופלו השפכים ברמה הראויה, והזרמתם לאפיק הנהר גרמה לזיהום כבד ונזק. עוד נטען בכתב האישום כי פעולות אלו נעשו למרות התראות חוזרות ונשנות מצד המשרד להגנת הסביבה.  

"במעשיהם ובמחדליהם... לא נמנעו הנאשמים מעשיית פעולה המזהמת מים... וכן השליכו והזרימו חומרים נוזליים לתוך מקור מים ובקרבתו, לא נקטו בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע שמתקן מים והפעלתו יגרמו לזיהום מים והשליכו פסולת ולכלכו את רשות הרבים", נכתב בכתב האישום. 

יוסי ורדי מסר בתגובה כי טרם קיבל לידיו את כתב האישום ולפיכך אין ביכולתו להגיב לטענות שבו. לא ניתן היה להשיג את תגובת אגודת המים האזורית. 

מעמותת "צלול" ברכו על יוזמת המשרד להגנת הסביבה, אך ציינו כי זו נעשתה רק לאחר הפעלת לחצים משמעותיים בנושא. עוד הוסיפו בעמותה, כי קיימים עוד נחלים רבים בישראל המזוהמים בשפכים וכי יש למצות את הדין עם ראשי רשויות מקומיות ואזוריות נוספים, אשר אינם דואגים לנחלים הנמצאים בתחום אחריותם.  

"נחל הירדן הדרומי אינו תעלת הביוב הפרטית של ראשי הרשויות המקומיות, וזכותו המלאה של הציבור בישראל ליהנות מהנחל כשהוא נקי ומותר לפעילות פנאי", אמרה דליה טל, מנהלת קמפיין נחלים ב"צלול". "המשרד להגנת הסביבה הוכיח בהחלטתו זו כי לא ייתכן שנושא זה ייעלם מעל סדר היום הציבורי ויאפשר לבעלי האחריות להתחמק מהמוטל עליהם". 

Comments