מהי ההתחממות הגלובלית?

התחממות כדור הארץ עקב פליטת פחמן דו-חמצני ומתאן לאטמוספירה מזוהה כאחת הבעיות החמורות המאיימת על הקיום האנושי, והיא בעלת מחיר כלכלי-חברתי עצום. אם המאה הקודמת התאפיינה במאבקים בעלי אופי לאומי, בהתמודדות בין-גושית ובמחלוקות אתניות, הרי שמתרבים הסימנים שבמאה ה-21 עשוי גורל האנושות, או חלקים ממנה, להיחרץ בגלל התחממות כדור הארץ.
 
 

בגרף דלעיל מוצג ההפרש שבין טמפרטורה שנתית לבין הטמפרטורה הממוצעת שנמדדה בתקופה  1961-1990. כפי שניתן לראות, שיעור הסטייה הולך ועולה. מקור: ויקיפדיה

במפה דלעיל מוצג ההפרש שבין הטמפרטורה הממוצעת בשנים 1995-2004 לעומת הטמפרטורה הממוצעת שנמדדה בתקופה 1940-1980. כפי שניתן לראות, קיימת עליה משמעותית.  מקור: ויקיפדיה
 
 
קצב ההפשרה של הקוטב מהיר יותר מהערכות קודמות אשר התבררו כזהירות מידי. בצד שמאל עובי הקרחונים בשנת 1950, ובצד ימין קיטון בשטח הקרחונים ובעובי הקרח. מקור: ויקיפדיה במפה דלעיל מוצג ההפרש שבין הטמפרטורה הממוצעת בשנים 1995-2004 לעומת הטמפרטורה הממוצעת שנמדדה בתקופה 1940-1980. כפי שניתן לראות, קיימת עליה משמעותית.  מקור: ויקיפדיה
 
 
מידבור. חלקו נובע מכריתת יערות, ולאו דווקא מבצורת. מקור: אוניברסיטת קנטקי מידבור במקסיקו - שתי תמונות שצולמו בשתי חוות סמוכות במקסיקו. ההבדל נעוץ בניהול השטח.
 
בשנים האחרונות התחיל העולם להיות מודע לגודל הצרה, אך המאבק על התודעה לא הביא שינוי מהותי. עד לאחרונה התייחסו מנהיגים רבים להתחממות כדור הארץ כאילו היה סיפור עתידני, אקזוטי ומעורפל. הציבור מצדו טרם התחיל לחשוב על המחיר הבלתי אפשרי שאורח החיים המודרני גובה מכדור הארץ, ועל סיכויי ההישרדות העגומים שאנו מורישים לדורות הבאים.

גם הכלכלנים מתחילים להבין שהסביבה אינה תת-מערכת של הכלכלה, אלא שהכלכלה הינה תת-מערכת בתוך הסביבה, ולכן גודלה מוגבל על ידי הסביבה. מתובנה זו עולה שהכלכלה מוגבלת ביכולת לצרוך חומרי גלם מן הסביבה (נפט, מחצבים, וכד') ומוגבלת בקצב ייצור הפסולת אותה היא פולטת לסביבה. צמיחה שחורגת משתי המגבלות הללו, היא צמיחה שאינה ברת-קיימא.

מנהיגים פוליטיים ועסקיים החלו להבין שנדרש איזון בין הצמיחה הכלכלית לבין שמירה על כדור הארץ. חלקם מתחיל להבין כי העניין הסביבתי הוא קטר כלכלי וחברתי שיכול להביא למשק צמיחה חיובית תוך מעבר מטכנולוגיות ואמצעי ייצור מזהמים לטכנולוגיות נקיות. גישה זו קיבלה חיזוק עם היבחרו של ברק אובמה לנשיא ארה"ב.

לעתים קרובות, וכך גם בישראל, דגל הקיימוּת נישא על ידי יחידים "משוגעים לדבר" ועל ידי ארגונים סביבתיים וחברתיים, אשר בשל תפישת עולמם רואים לנגד עיניהם חזון אוטופי ובלתי מעשי אשר גורם להם להיות במאבק מתמיד מול הממסד ומול התאגידים הגדולים. אלו, מצידם, רואים בהם מטרד. במקרים רבים התוצאה הינה התעלמות טוטאלית מהמסר שלהם.

Sustainability.org.il הוקם כדי לשמש כמקור ידע מעשי לקיימוּת. נקַשר בין המונח האמורפי "קיימוּת" לבין ביצוע פעולות "מקיימות", ונעשה זאת בדרך שתוביל לתובנה שיש באימוץ החלופות המקיימות משום השקעה שהחזר כלכלי בצידה.

לפיכך, בנוסף להצגת הסכנות הקיומיות הנובעות מהתעלמות מהבעיה, נציג חלופות מעשיות לפעולות המזיקות הנעשות כיום. ככל שניתן, נעשה זאת בדרך שתוביל לתובנה שיש באימוץ החלופות המקיימות משום השקעה שהחזר כלכלי בצידה. נאתר ונציג סיפורי הצלחה שיובילו לשינוי עמדות ולביצוע פעולות ופרוייקטים, ולצידם הפניות לטכנולוגיות, מוצרים, ויועצים שיאפשר לבחון מצב קיים ולמצוא את החלופה הראויה.
Comments